Hotline 0115-64 07 77

Koop op Rekening

Veilig winkelen (SSL)

ContactCatalogus aanvragenDirect uit de catalogus bestellen
Menu

U heeft nog geen artikel toegevoegd

Verzendkosten
0,00 €
Totaal  Incl. BTW.
0,00 €

Privacyverklaring

In de volgende privacyverklaring leest u alles wat u moet weten over hoe wij (‘Walz’ en/of ‘we’ en/of ‘verantwoordelijke’ en/of ‘ons’) uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken

Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door

Walz Leben & Wohnen GmbH
Steinstraße 28 in 88339 Bad Waldsee (Duitsland)
Telefoon: 07524 703 3000 (7-23 uur)
E-mailadres: info@moderne-hausfrau.de

Walz B.V.
Randwycksingel 20 B 01
6229EE Maastricht
Telefoon: 0115 - 64 07 77 (Ma - za 8-22 uur / Zo 8-20 uur)
E-mailadres: info@huis-en-confort.nl

vertegenwoordigd door:

Directie: Stefan Weychert & Michael Egbers

voor de volgende website: www.huis-en-comfort.nl

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze bedrijfsfunctionaris(sen) voor gegevensbescherming bereiken via

E-mail: datenschutz@walz.de

3. Gegevensverwerking en doeleinden, rechtsgrondslagen, gerechtvaardigde belangen en ontvangers

3.1. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

3.1.1. Logbestanden

Zodra u onze website bezoekt, stuurt de internetbrowser van het eindapparaat dat u gebruikt informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in zogenoemde logbestanden opgeslagen. De records die daarbij worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens:

 • De datum en het tijdstip van het bezoek
 • De naam van de bezochte pagina
 • Het IP-adres van het gebruikte apparaat
 • De URL van de verwijzende site (de URL waarvandaan u op onze website bent gekomen)
 • Een melding dat de pagina goed is geopend
 • Het volume van de overgedragen gegevens
 • De laadtijd
 • Product- en versie-informatie over de gebruikte browser en de naam van uw toegangsprovider

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in

 • het waarborgen van een soepele totstandbrenging van de verbinding;
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website;
 • het controleren en ervoor zorgen dat het systeem veilig en stabiel werkt.

We herleiden uw identiteit daarbij niet rechtstreeks. Dat is ook niet mogelijk aan de hand van de informatie.

De gegevens worden opgeslagen en, nadat we de eerder genoemde doelen hebben bereikt, na uiterlijk zeven dagen verwijderd. De gegevens worden uitsluitend langer bewaard als het IP-adres van de gebruiker eerder is verwijderd of zo is gewijzigd dat het niet meer tot iemand is te herleiden.

3.1.2. Cookies, tracking, invoegtoepassingen van sociale media

Voor onze website/applicatie gebruiken we zogenoemde cookies, trackingtools, targetingprocessen en invoegtoepassingen van sociale media. Om wat voor processen het daarbij precies gaat en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, wordt nader toegelicht onder 3.4.

3.2. Gegevensverwerking in het kader van overeenkomsten

3.2.1. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

In het geval van een bestelling verwerken wij deze voor de afsluiting, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met uw gegevens die we daarvoor nodig hebben. Hieronder vallen:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
 • Wachtwoord
 • Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld
 • Gegevens over de bestelling
 • Gegevens over risicoafweging van betalingen (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering)
 • Mededelingen en communicatie met betrekking tot de bestelling

Voor de afwikkeling van een bestelling op onze website zijn verder de volgende gegevensverwerkingen nodig:

 • We delen uw betaalgegevens met onze betalingsverwerker voor de afwikkeling van de betaling(en). Zie 3.2.3 voor meer informatie.
 • We delen de gegevens van uw leveringsadres met de logistieke ondernemer en de vervoerspartner waarmee we samenwerken voor de afwikkeling van de verzending en bezorging. Daarnaast delen we uw e-mailadres, zodat uw bestelling eventueel op het door u gewenste moment kan worden bezorgd. . Nadat de bestelling is bezorgd, worden de gegevens (automatisch) weer verwijderd.

Een lijst met dienstverleners waarmee we samenwerken, vindt u hier.

Bij de verzending van producten werken we met de verwerker Exponea (Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin) voor de communicatie naar onze klanten over verzendingen, zoals de verzendstatus en het traceernummer. Hiervoor worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verzendingsinformatie (naam, adres, bestelnummer) met Exponea gedeeld. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Exponea: https://exponea.com/legal/privacy-policy/

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met als doel de afwikkeling en bezorging van bestellingen is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Ze stellen ons de gegevens ter beschikking op grond van de contractuele relatie tussen u en ons (zoals het hebben van een klant-/gebruikersaccount, de afwikkeling van een koopovereenkomst, de bezorging van bestellingen en de afwikkeling van betalingen).

Bij een aankoop op onze website zijn we bovendien op grond van wettelijke vereisten in het Duits burgerlijk wetboek (Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB) verplicht uw e-mailadres te verwerken, omdat we u een elektronische bestelbevestiging moeten sturen (artikel 1, lid 1, sub c) van de AVG). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met als doel het maken van een afspraak wat betreft de bezorging is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt erin u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met betrekking tot de bezorging.

Wij zijn verplicht om alle gegevens, die in het kader van een bestelling verzameld en verwerkt worden, gedurende 10 jaar te bewaren conform § 257 lid 1 HGB en § 147 lid 2 AO. Deze termijn begint altijd aan het eind van het kalenderjaar waarin de bestelling is voltooid. Rechtsgrondslag voor deze overeenkomst is (artikel 6 lid 1c) AVG. Indien er een klantaccount is aangemaakt, gelden de in 3.2.2 genoemde termijnen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw gegevens voor reclamedoeleinden conform punt 3.3 gedurende een periode van drie jaar te verwerken. De termijn begint op de laatste dag van een kalenderjaar waarin de laatste bestelling is voltooid.

Verzending van transactionele e-mails in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst sturen we u informatie over uw bestelling, bijvoorbeeld zodra deze is verwerkt of verzonden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Voor de verzending van deze e-mails gebruiken wij externe dienstverleners, die in opdracht van ons persoonsgerelateerde gegevens in het kader van een verwerkersovereenkomst verwerken. Het betreft daarbij de dienstverleners Inxmail (Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Deutschland) en Exponea (Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin).

Voor het afhandelen van een bestelling verwerken wij gegevens voor de volgende doelen: adrescontrole, klantidentificatie en het verwijderen van duplicaten. Hiervoor worden uw gegevens verwerkt door een gegevensverwerker die wij hiervoor opdracht hebben gegeven. Meer informatie vindt u onder 9.5. Rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1f van de AVG (gerechtvaardigd belang).

3.2.2. Klantaccount

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we u de mogelijkheid uw persoonsgegevens te bewaren in een klantaccount dat met een wachtwoord is beveiligd. Als u zo’n klantaccount hebt, hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw in te voeren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de gegevens die in uw klantaccount worden bewaard te bekijken en aan te passen. We verwerken daarbij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Adres
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
 • Wachtwoord
 • Indien u een bestelling plaatst: Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld
 • Indien u een bestelling plaatst: Bestelgegevens en gegevens over de risicoafweging van betalingen (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering)

Het aanmaken van een klantaccount is in principe vrijwillig. Als u een klantaccount aanmaakt, verloopt de verwerking van de gegevens die u daarbij invult op grond van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Naast de gegevens die u bij een bestelling moet invoeren, moet u bij het aanmaken van een klantaccount ook een zelf gekozen wachtwoord invoeren. Met dit wachtwoord en uw e-mailadres hebt u toegang tot uw klantaccount. Ga daarom zorgvuldig om met deze toegangsgegevens en zorg ervoor dat derden er niet bij kunnen. Daarnaast moet u zich actief afmelden als u onze website verlaat, anders blijft u automatisch ingelogd.

U kunt uw klantaccount te allen tijde verwijderen. Wanneer u uw klantaccount niet zelf verwijdert, wordt dit automatisch verwijderd. Het account wordt drie jaar na uw laatste bestelling verwijderd. Deze termijn begint op de laatste dag van het kalenderjaar waarin u uw laatste bestelling hebt gedaan.

Houd er echter rekening mee dat het verwijderen van het klantaccount niet automatisch leidt tot het verwijderen van de bestelgegevens die in het klantaccount zijn opgeslagen, wanneer u eenmaal een bestelling bij ons hebt geplaatst. In dit geval is punt 3.2.1 van toepassing voor het verwijderen van gegevens.

3.2.3. Betaling

Voor het doel van betalingsafwikkeling (de bevestiging van betalingen per creditcard, automatische overschrijving of Klarna) verwerken we de hiervoor benodigde persoonsgegevens en delen we die met de betalingsdienstaanbieder waarmee we samenwerken.

Afhankelijk van de betaalmethode die u hebt gekozen, worden de gegevens die voor de betalingsafwikkeling benodigd zijn met de gekozen betalingsdienstaanbieder gedeeld. Hieronder vindt u meer informatie over de aangeboden betaalmethoden en -aanbieders. Ongeacht de betaalmethode worden alle gegevens versleuteld gedeeld.

Voor de technische verbinding met de betalingsdienstaanbieder en de afwikkeling van betalingen werken we met de dienstverlener Adyen (Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5th floor, P. O. Box 10095, 1001 EB Amsterdam). Met informatie over gegevensbescherming bij Adyen vindt u onder www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor de betalingsafwikkeling is ongeacht de betaalwijze artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Meer details en rechtsgrondslagen vindt u in de informatie over de betalingsdienstaanbieders waarmee we werken.

Bij onzekere betalingen voeren we een kredietwaardigheidsonderzoek uit om het wanbetalingsrisico bij betalingen te minimaliseren. Meer informatie over kredietwaardigheidsonderzoeken vindt u onder ‘Kredietwaardigheidsonderzoek bij onzekere betalingen’.

Alle gegevens met betrekking tot de betalingsafwikkeling (betalingsbewijzen) moeten we volgens § 257, lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 147, lid 2 van het Duitse Belastingwetboek 10 jaar bewaren. De termijn begint na afloop van het jaar waarin de laatste bestelling heeft plaatsgevonden.

3.2.3.1. Betaling via PayPal

We bieden u de mogelijkheid via PayPal te betalen. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’).

Als u betaling via PayPal kiest, worden alle betaalgegevens die u invoert met PayPal gedeeld. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Factuur- en leveringsadres
 • Land
 • Besteldatum
 • Betaald bedrag
 • Browser, gebruikt apparaat, IP-adres

Verder worden de volgende PayPal-gegevens verwerkt:

 • PayerID PayPal
 • Shopperstatus PayPal (of u een geverifieerde PayPal-klant bent)
 • E-mailadres PayPal (het e-mailadres dat u voor PayPal-betalingen gebruikt)

Het gebruik van de betalingsdienst PayPal is vrijwillig. U hebt de mogelijkheid een andere betaalmethode te kiezen. De verwerking van uw gegevens voor de betalingsafwikkeling met PayPal verloopt op grond van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast ligt ons gerechtvaardigde belang erin een effectieve, veilige betaalmethode aan te bieden (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

3.2.3.2. Betaling via iDEAL

Met de online overschrijvingsdienst iDEAL kunt u veilig, betrouwbaar en eenvoudig online betalen. iDEAL is een dienst waarmee u onmiddellijke overschrijvingen kunt doen. Betalingen verlopen via de mobiele bankierapp of in de omgeving voor onlinebankieren van uw bank.

Als u iDEAL als betaalmethode kiest, wordt u naar de homepage van uw bank geleid. U logt dan in met de inloggegevens van uw bank en bevestigt de transactie met een TAN-code.

Om iDEAL te kunnen gebruiken, moet u bij een van de volgende banken een rekening hebben voor onlinebankieren: ABN AMRO, ASN Bank, bunq, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers.

Betalingen via iDEAL zijn alleen mogelijk voor klanten in Nederland.

Meer informatie over gegevensbescherming bij iDEAL vindt u hier: https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/.

3.2.3.3 Aankopen op rekening

U hebt bij ons de mogelijkheid aankopen op rekening te doen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van een aankoop op rekening is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Bij aankopen op rekening verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Factuur- en leveringsadres
 • E-mailadres
 • Besteldatum
 • Factuurbedrag
 • Land
 • IP-adres

Bij aankopen op rekening voeren we over het algemeen een kredietwaardigheidsonderzoek om onszelf tegen wanbetalingen te beschermen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Kredietwaardigheidsonderzoek’.

3.2.3.4 Aankopen per creditcard

U hebt bij ons de mogelijkheid aankopen per creditcard te doen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. We werken samen met de betalingsverwerker Adyen (Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5th floor, P. O. Box 10095, 1001 EB Amsterdam) voor de afwikkeling van creditcardbetalingen.

Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt en met Adyen gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Factuur- en leveringsadres
 • Land
 • Informatie over de bestelling
 • Besteldatum
 • Browser, apparaat
 • Betaald bedrag
 • Creditcardnummer (ingekort)
 • Type creditcard
 • Houder creditcard
 • Verstrekker creditcard
 • Vervaldatum van de kaart

Adyen controleert of de bestedingsruimte van de creditcard toereikend is en of de creditcardgegevens juist zijn ingevoerd.

3.2.3.5 Aankopen met vooruitbetaling

U hebt bij ons de mogelijkheid aankopen met vooruitbetaling te doen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij aankopen met vooruitbetaling is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Bij aankopen met vooruitbetaling verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Besteldatum
 • Factuurbedrag
 • Land
 • IBAN (of rekeningnummer met banknummer) en BIC

3.2.4. Kredietwaardigheidsonderzoek bij onzekere betalingen

In het kader van de controle of we u een aankoop op rekening of per machtiging kunnen aanbieden, hebben we het recht om kredietwaardigheidsinformatie over u en informatie over een eventuele waarschijnlijkheid van een frauduleuze bestelling (FraudPreCheck) op te vragen bij een extern kredietbureau.

Let op: bij aankopen op afbetaling via Klarna wordt het kredietwaardigheidsonderzoek door Klarna zelf uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Aankopen op afbetaling via Klarna’.

Voor het inwinnen van kredietwaardigheidsinformatie werken we samen met het volgende kredietbureau:

CRIF GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 München (Duitsland).

Voor het doel van het inwinnen van kredietwaardigheidsinformatie worden de volgende gegevens met het externe kredietbureau gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres (postcode, plaats, straat, land)
 • Particulier/bedrijf
 • Gekozen betaalmethode
 • Totaalbedrag van de bestelling
 • Soort klant (nieuw/bestaand/particulier/bedrijf)
 • Bestelnummer
 • Artikelnummer
 • Aantal
 • Prijs
 • Artikelbeschrijving
 • Productgroep
 • Aankoopgedrag (bestellingen met maataanduidingen, bestelmethode (online, schriftelijk of telefonisch), profielgegevens voor een risicoafweging van de betaling (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering), datum van eerste aankoop, datum van laatste aankoop, bestelfrequentie, ontvangstdatum catalogus)

Extra gegevens bij bestaande klanten:

 • Weigeringen tot levering
 • Geheimhouding adres
 • Aanmaningsstatus
 • Aantal leveringen
 • Aantal retourneringen
 • Kredietlimiet
 • Totaalbedrag van openstaande facturen

De genoemde gegevens kunnen verder voor persoons- en adrescontrole worden gedeeld met CRIF GmbH.

Bij het kredietwaardigheidsonderzoek bepalen we aan de hand van een geautomatiseerd proces of u in aanmerking komt voor de gewenste onzekere betaling (op afbetaling/rekening). De gewenste betaalmethode kan worden afgewezen als het resultaat van het kredietwaardigheidsonderzoek negatief is.

U hebt recht op een handmatige controle van de geautomatiseerde beslissing. U kunt zich tot ons wenden als u gebruik wilt maken van dit recht. Bovendien hebt u het recht uw eigen standpunt toe te lichten en de beslissing aan te vechten.

De verwerking van uw gegevens in het kader van het kredietwaardigheidsonderzoek verloopt op basis van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG en artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. We hebben in principe een gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van een kredietwaardigheidsonderzoek als u een onzekere betaalmethode kiest (aankoop op afbetaling/rekening). Ons gerechtvaardigde belang is daarbij het doel onszelf tegen wanbetalingen te beschermen.

Informatie over bewaartermijn bij CRIF GmbH

CRIF GmbH bewaart informatie over personen slechts een bepaalde periode. Het relevante criterium voor de vastlegging van deze periode is de noodzaak. De bewaartermijnen zijn gedetailleerd vastgelegd in een gedragscode van de bond ‘Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.’, die online te raadplegen is via www.crif.de/datenschutz. Daarna bedraagt de bewaartermijn van persoonsgegevens in principe precies drie jaar na de verwerking ervan.

Meer informatie over de activiteiten van CRIFBÜRGEL vindt u op www.crif.de/datenschutz.

3.2.5. Fraudepreventie

Ter voorkoming van fraude controleren wij aan de hand van geselecteerde regels of er aanwijzingen zijn van misbruik van de website of een poging tot fraude wanneer u een bestelling plaatst of probeert te plaatsen met het gebruikte apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

 • een extreem korte verblijftijd op de websites voor een aankoop,
 • een typesnelheid die alleen een machine kan halen, maar niet een menselijke gebruiker, wat wijst op ongewone bulkbestellingen en, afhankelijk van de betalingsmethode, een aanwijzing voor fraude kan zijn,
 • Ongeloofwaardige en inconsistente informatie over de locatie van het apparaat, het afleveradres, taalinstellingen en betalingsmethoden of
 • Informatie die erop wijst dat malware vaak wordt geïnstalleerd voor misbruik en fraude.

Daarnaast kunnen wij uw klantgegevens koppelen aan een pseudoniem en deze vervolgens vergelijken met eerder gepseudonimiseerde gegevens die onder andere ontstaan wanneer apparaatgerelateerde informatie wordt uitgelezen van apparaten waarmee in het verleden frauduleuze activiteiten zijn gepleegd of waar sprake is van een vermoeden hiervan. Medewerkers van Walz B.V. of een dienstverlener kunnen de resultaten handmatig controleren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Device Fingerprint is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het voorkomen van het plegen van strafbare feiten in onze online shop om de economische belangen van ons en derden te beschermen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met het oog op fraudebestrijding als er voor ons een risico op financiële wanbetaling bestaat vanwege de door u gekozen betalingsmethode (in het bijzonder aankoop op afbetaling, automatische incasso, aankoop op rekening). U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel te allen tijde voorkomen door een andere betaalmethode te kiezen (bijvoorbeeld vooruitbetaling).

De gebruiksgegevens die wij gebruiken zijn bijvoorbeeld IP-adressen, websiteoproepen en informatie over begin, einde en omvang van de bezochte websites. De apparaat- en browsergegevens die worden gebruikt in het kader van device fingerprinting zijn bijvoorbeeld taal- en landinstellingen, scherminformatie, kleurdiepte en informatie over geïnstalleerde browsers, plug-ins, software en hun versies. Daarnaast worden transactiegegevens, bijvoorbeeld aankoopobject, winkelmandje, naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, afleveradres, betaalmethode en bankgegevens verwerkt om de invoersnelheid te bepalen. De hierbboven genoemde gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt voor de beschreven doeleinden om misbruik en fraude te voorkomen.

Op basis van de hierboven genoemde apparaatgegevens wordt eerst een apparaat-ID aangemaakt, waarmee eindapparaten bij verdere bezoeken met een zekere waarschijnlijkheid kunnen worden herkend. Daarnaast wordt voor de exacte herkenning een cookie geplaatst, d.w.z. een klein tekstbestand dat lokaal in de cache van de webbrowser wordt opgeslagen. De cookie bevat een cookie-ID, maar geen persoonlijke gebruiks- of transactiegegevens. Hierdoor kan het apparaat worden geïdentificeerd zonder dat de persoon erachter bij naam te kennen en te koppelen aan het apparaat-ID.

Indien uit de vergelijking blijkt dat er reeds fraude of een overeenkomstige poging is gepleegd door het apparaat, zullen we in het specifieke geval weigeren het contract af te sluiten.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Om de hierboven beschreven maatregelen uit te voeren, heeft Walz B.V. CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München opdracht gegeven als dienstverlener, die verantwoordelijk is voor delen van de gegevensverwerking, met name het aanmaken van de apparaat-ID, Lexisnexis B.V, The Base 3/ F, Toren C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederland. Gegevensverwerking en gegevensopslag door CRIF GmbH en Lexisnexis vinden plaats in datacenters in Duitsland en Europa.

Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

De gegevens die in het kader van fraudepreventie worden verzameld, worden met het oog op traceerbaarheid, optimalisatie en het beantwoorden van vragen van klanten gedurende zes maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd.

3.2.6. Het delen van persoonsgegevens met Versandhaus Walz GmbH

Ten behoeve van de centrale organisatie van de afwikkeling van bestellingen worden de volgende persoonsgegevens met de volgende afdelingen van onze concernonderneming Versandhaus Walz GmbH gedeeld:

ICT-afdeling:

 • Terbeschikkingstelling van technische infrastructuur en ondersteuning – Alle klantgegevens worden in het kader van een structuur van gezamenlijke diensten opgeslagen en verwerkt op systemen van Versandhaus Walz GmbH.

Klantenservice:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Klantnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Correspondentie
 • Voorkeuren (nieuwsbrieven, producten op een verlanglijst, productaanbevelingen, taal)
 • Gegevens over de bestelling
 • Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

Financiën:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Klantnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over de bestelling, factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

Logistiek:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Klantnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

We hebben met Versandhaus Walz een overeenkomst gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens. De verdere rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Daarbij ligt ons gerechtvaardigd belang erin uw bestelling efficiënt te kunnen verwerken binnen ons concern.

De verwijderingsperioden van de verschillende gegevensverwerkingen vindt u beschreven in deze privacyverklaring.

3.2.7. Het delen van gegevens over uitstaande vorderingen met incassobureaus

Worden openstaande facturen of termijnen ondanks herhaalde aanmaningen niet voldaan, dan kunnen we de gegevens die nodig zijn voor een incasso delen met een incassobureau met als doel incasso op trustbasis. Daarnaast kunnen we de uitstaande vorderingen ook overdragen aan een incassobureau. Dat bureau wordt dan de schuldeiser en maakt aanspraak op de vorderingen. We werken samen met het volgende incassobureau: EOS, Steindamm 71, 20099 Hamburg (Duitsland).

De rechtsgrondslag voor het delen van gegevens in het kader van incasso op trustbasis is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Het delen van gegevens in het kader van de verkoop van vorderingen verloopt op basis van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om in het kader van de verkoop van vorderingen de gegevens te delen die nodig zijn voor het claimen van de vorderingen.

De gegevens die in het kader van de incassoprocedure worden verwerkt, verwijderen we na 10 jaar (§ 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel), vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de procedure is afgerond.

3.2.8 Kortingscodes en aanbiedingen Sovendus

Kortingscodes van Sovendus GmbH

Voor de keuze van kortingscodes die voor u interessant kunnen zijn, delen we de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld met Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Duitsland) (‘Sovendus’) (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt als u aangeeft dat u geen reclame wenst te ontvangen van Sovendus (artikel 21, lid 3 en artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend voor gegevensbeveiliging gebruikt en in principe na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). Daarnaast delen we voor de facturatie een gepseudonimiseerd bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel met Sovendus (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). Als u geïnteresseerd bent in kortingscodes van Sovendus, niet hebt aangegeven dat u geen reclame wilt ontvangen op uw e-mailadres en op de kortingsbanner klikt die alleen in dit geval wordt weergegeven, delen we uw aanhef, naam en e-mailadres versleuteld met Sovendus, zodat zij met de kortingscodes aan de slag kunnen (artikel 6, lid 1, sub b), f) van de AVG).Het gerechtvaardigd belang ligt erin onze klanten en potentiële klanten op de hoogte te houden van producten en diensten die voor hen interessant kunnen zijn.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online privacy-informatie op www.sovendus.de/datenschutz.

Aanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de keuze van regionale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, delen we uw aanhef, geboortejaar, land, postcode, de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld met Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Duitsland) (‘Sovendus’) (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt daarnaast gebruikt als u aangeeft dat u geen reclame wenst te ontvangen van Sovendus (artikel 21, lid 3 en artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend voor gegevensbeveiliging gebruikt en in principe na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

Als u op een aanbieding klikt, delen we bovendien uw naam, adresgegevens en e-mailadres versleuteld met Sovendus, zodat zij aan de slag kunnen met het samenstellen van persoonlijke aanbiedingen bij productaanbieders (artikel 6, lid 1, sub b), f) van de AVG).

Het gerechtvaardigd belang ligt erin onze klanten en potentiële klanten op de hoogte te houden van producten en diensten die voor hen interessant kunnen zijn. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online privacy-informatie op www.sovendus.de/datenschutz.

3.3. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, catalogusbestellingen, wedstrijden en marktonderzoek

3.3.1. Reclame per post

We verwerken uw persoonsgegevens voor eigen marketingdoeleinden (verzending van reclame per post en catalogi) en voor marketingdoeleinden van derden (partners). Daarbij verwerken we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Aanhef
 • Geslacht
 • Postadres
 • Leeftijd/geboortedatum
 • Gegevens over een bestelling, voorkeuren (nieuwsbrieven, producten op een verlanglijst, productaanbevelingen, taal)

We stellen uw postcontactgegevens (naam, adres) ter beschikking aan door ons gekozen partners, onder andere op het gebied van handel/verzending, banken, verzekeringen, loterijondernemingen, touroperators, liefdadigheidsinstellingen, telecommunicatiebedrijven en lettershops (verwerkers). Dit doen we zodat ze u over hun producten kunnen informeren. Een lijst van de bij ons bekende dienstverleners op het moment van gegevensverzameling vindt u aan het eind van deze privacyverklaring. De gegevens worden echter niet overgedragen aan deze partners.

Bovendien worden van tijd tot tijd interessante bijlagen of catalogi van zorgvuldig geselecteerde partnerbedrijven in onze eigen catalogus opgenomen.

Met het oog op behoeftegerichte marketing hebben we bovendien het recht de genoemde gegevens met inachtneming van de wettelijke vereisten inzake verzamelde persoonsgegevens over u te bewaren voor eigen marketingdoeleinden en die van derden (partners). Daarbij is het ons doel u niet lastig te vallen met onnodige reclame, maar u alleen reclame te sturen die daadwerkelijk of vermoedelijk overeenkomt met uw interesses/behoeften. De hierbij bewaarde gegevens worden niet gedeeld met derden. Daarnaast pseudonimiseren/anonimiseren we over u verzamelde persoonsgegevens met het oog op gebruik voor eigen marketingdoeleinden en die van derden (adverteerders). De rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang daarbij is onze klanten en potentiële klanten snel en effectief te informeren over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn en onze producten en diensten voortdurend verder te ontwikkelen.

We verwerken uw gegevens voor de beschreven doeleinden in principe drie jaar lang. Dit geldt niet wanneer we in het kader van een afweging van de belangen in individuele gevallen aanspraak kunnen maken op gerechtvaardigde belangen. In dat geval verwerken we uw gegevens 5 jaar lang voor het beschreven doeleinde. Deze termijn begint op de laatste dag van een kalenderjaar waarin een bestelling is voltooid.

Informatie over het recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos en met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens met het oog op de eerder genoemde marketingdoeleinden via info@huis-en-confort.nl of door een kort bericht te sturen naar Walz Leben & Wohnen GmbH, Steinstraße 28, 88339 Bad Waldsee (Duitsland).

Indien u bezwaar maakt, zorgen we ervoor dat uw gegevens niet langer worden verwerkt voor marketingdoeleinden. In uitzonderlijke gevallen kan er korte tijd nog reclamemateriaal worden verzonden nadat u bezwaar hebt gemaakt. Dit komt dan puur doordat het bezwaar technisch nog niet is verwerkt en betekent niet dat we geen gehoor geven aan uw bezwaar.

3.3.2. Catalogusbestelling

U hebt de mogelijkheid om onze catalogus online (of telefonisch) te bestellen en regelmatig de actuele uitgave per post te ontvangen. In het kader van catalogusbestellingen vragen we uw toestemming om uw gegevens te verwerken volgens artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Daarnaast kan het ter beschikking stellen van onze catalogus leiden tot een koopovereenkomst, waardoor de gegevensverwerking ook gebaseerd is op artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Voor catalogusbestellingen hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Adres

U kunt eventueel uw geboortedatum opgeven.

We verwerken uw gegevens voor catalogusbestellingen met uw toestemming totdat u hiertegen bezwaar aantekent. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via info@huis-en-confort.nl. Een dergelijk bezwaar heeft geen invloed op andere gegevensverwerkingen.

3.3.3. Reclame via nieuwsbrieven

U hebt de mogelijkheid u op onze website op onze nieuwsbrief te abonneren. Om zeker te weten dat er bij het invoeren van het e-mailadres niets fout gaat, maken we gebruik van zogeheten dubbele opt-in. Dat houdt in dat u eerst uw e-mailadres in het veld invoert en aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vervolgens sturen we een bevestigingslink naar het adres dat u hebt opgegeven. Pas als u deze op bevestigingslink hebt geklikt, wordt uw e-mailadres in de mailinglist voor onze nieuwsbrief opgenomen.

Samenwerking met Exponea

Voor de verzending en het beheer van onze nieuwsbrief werken we samen met de dienst Exponea, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Dankzij de nieuwsbrieven die we met Exponea verzenden, kunnen we het gedrag van de ontvangers ervan analyseren. Zo kunnen we nagaan hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief is aangeklikt. Met behulp van zogenoemde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde handeling (zoals een productaankoop op onze website) wordt uitgevoerd nadat iemand een link in een nieuwsbrief heeft aangeklikt. Deze gegevens bewaren we zes maanden lang.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Als we het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken voor een bepaald doel op grond van uw toestemming, verwijderen we deze gegevens onmiddellijk zodra u uw toestemming intrekt.

Informatie over recht op intrekking

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door een bericht te sturen naar info@huis-en-confort.nl of via de link onder aan iedere nieuwsbrief.

3.3.4. Wedstrijden

Als u zich voor onze wedstrijden aanmeldt, gebruiken we de gegevens die u bij de aanmelding invoert voor de uitvoering van de deelnameovereenkomst en in het bijzonder voor kennisgeving van de winnaar en eventueel reclame voor ons aanbod en/of het aanbod van onze wedstrijdpartners.

In principe verzamelen we de volgende gegevens in het kader van wedstrijden:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Eventueel e-mailadres (blijkt uit de wedstrijd)
 • Als de wedstrijd via een sociaal medium plaatsvindt:

Socialemediagegevens (interactie op onze kanalen op Facebook, zoals likes of reacties)

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden van de wedstrijden.

De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerking zijn artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG, artikel 6, lid 1 en sub b) van de AVG en artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Als we het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken voor een bepaald doel op grond van uw toestemming, verwijderen we deze gegevens onmiddellijk zodra u uw toestemming intrekt, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht (gegevens van winnaars moeten we in principe 10 jaar lang bewaren volgens het Duitse Wetboek van Koophandel en het Duitse Belastingwetboek). De bewaartermijn voor gegevens met betrekking tot wedstrijden vindt u in de deelnamevoorwaarden van de wedstrijd in kwestie.

3.3.5. Markt- en opinieonderzoek

Als we u voor enquêtes voor markt- en opinieonderzoek uitnodigen (via vrijwillige enquêtes online, per e-mail of per post), verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres (bij uitnodigingen per e-mail)
 • Adres (bij uitnodigingen per post)
 • IP-adres en locatiegegevens (bij online enquêtes)
 • Eventueel gegevens over aankoopgedrag (bestellingen met maataanduidingen, bestelmethode (online, schriftelijk of telefonisch), profielgegevens voor een risicoafweging van de betaling (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering), datum van eerste aankoop, datum van laatste aankoop, bestelfrequentie, ontvangstdatum catalogus)

De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerking zijn artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG en artikel 6, lid 1 en sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt erin bijvoorbeeld consumptiepatronen, demografische ontwikkelingen en mediagebruik in kaart te brengen en ons aanbod daaraan aan te passen.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacybepalingen van het enquêteplatform in kwestie.

3.3.6. Reclameprofilering & analyse

Om u aanbiedingen van ons bedrijf en van met zorg geselecteerde partnerbedrijven evenals persoonlijke productaanbevelingen, kortingen en acties te kunnen presenteren, verwerken wij uw transactiegegevens uit bestellingen in de wettelijk toegestane omvang voor onze reclame per post en voor onze klantenanalyses en onze reclameprofilering. Bij reclameprofilering wordt niets besloten over de reden voor een contractuele relatie of over het aangaan of beëindigen daarvan, maar alleen over de vorm van toekomstige reclame. Wij verwerken deze informatie omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het onderhouden van de klantrelatie en het verstrekken van relevante informatie en aanbiedingen aan onze klanten (art. 6, lid 1f, AVG). Onze analyses en reclameprofilering worden regelmatig gepseudonimiseerd gedaan.

3.4. Invoegtoepassingen, tools en trackingtechnologieën

3.4.1. Cookies – Algemene informatie

Als u onze website bezoekt, worden er gegevens in de vorm van cookies (kleine tekstbestanden) in uw browser achtergelaten. Deze cookies bevatten informatie over uw gebruik van de website (ID, bezoekdatum etc.). Met cookies kunnen we uw gebruikerservaring op de website verbeteren dankzij verschillende functies (waarbij bijvoorbeeld eerdere bezoeken worden herkend) en kunnen we ons online aanbod beter op uw voorkeuren en behoeften afstemmen.

Daarnaast gebruiken we met uw toestemming cookies van derden voor analyse-, retargeting- en remarketingdoeleinden voor de optimalisering van ons online aanbod en relevante advertenties. Het opgeslagen surfgedrag wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd, waarna doelgerichte productaanbevelingen op basis van uw interesses op websites van derden kunnen worden weergegeven in de vorm van reclamebanners en advertenties. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt de opslag van cookies beëindigen en reeds opgeslagen cookies verwijderen via uw browserinstellingen. In de helpfunctie van de meeste browsers vindt u waar u deze instellingen kunt aanpassen. Als u cookies niet accepteert, kan het dat bepaalde functies op de website minder goed werken.

Uitgebreide informatie over hoe u dit in allerlei browsers voor elkaar krijgt, leest u op de volgende websites: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U leest daar ook hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen en algemene informatie over cookies.

3.4.2. Cookietoestemming met Usercentrics

We gebruiken technologie voor cookietoestemming van Usercentrics (Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München (Duitsland), website: https://usercentrics.com/de/) om uw toestemming te vragen voor het opslaan van cookies op uw eindapparaat waarvoor toestemming nodig is en om dit te documenteren overeenkomstig regelgeving omtrent gegevensbescherming. We hebben met Usercentrics een verwerkersovereenkomst gesloten.

De volgende gegevens worden door Usercentrics verwerkt:

 • Informatie over uw eindapparaat
 • Browsertype, browsertaal, browserversie, resolutie
 • Informatie over toestemming en bezwaar met tijdstempel, controller-ID, processor-ID, toestemmings-ID

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie in uw browser op om aan uw aangegeven toestemming of bezwaar te kunnen voldoen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt ze te verwijderen, als u het Usercentrics-cookie zelf verwijdert of als het doel voor gegevensopslag vervalt.

Usercentrics werkt met Javascript om gebruikers te informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en om de toestemming van gebruikers te verkrijgen, beheren en documenteren. U kunt het gebruik van Javascript te allen tijde via uw browserinstellingen permanent beëindigen, waardoor ook Usercentrics Javascript niet meer kan uitvoeren.

Rechtsgrondslag:

We werken met Usercentrics om de wettelijk voorgeschreven toestemming (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG) voor het gebruik van cookies te verkrijgen en te kunnen aantonen (volgens artikel 7, lid 1 van de AVG). Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang bij een legitieme uitvoering van wettelijke normen met functionele technologie. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Verwijderingsperioden:

De gegevens die met Usercentrics worden verzameld, worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze protocollen of zodra u uw toestemming intrekt. De verklaring van bezwaar tegen eerder verleende toestemming bewaren we drie jaar lang. Deze periode komt overeen met de algemene verjaringstermijn volgens § 195 van het Duits burgerlijk wetboek en begint aan het eind van het jaar waarin het bezwaar kenbaar is gemaakt (§ 199 van het Duits burgerlijk wetboek).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

3.4.3. Google Analytics

Als u hebt aangegeven toestemming te geven, gebruiken we op deze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het gebruik omvat de modus ‘Universal Analytics’. Hierdoor kunnen we gegevens, sessies en betrokkenheid op meerdere apparaten via een gepseudonimiseerde gebruikers-ID koppelen en zo alle activiteiten van een gebruiker analyseren, welke apparaten deze persoon ook gebruikt.

Google Analytics werkt met zogenoemde ‘cookies’: tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waardoor kan worden geanalyseerd hoe u een website gebruikt. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van deze website wordt in principe op een server van Google in de Verenigde Staten bewaard. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met IP-anonimisering, zodat we IP-adressen in anonieme vorm kunnen verzamelen (zogenaamde IP-masking).

Het IP-adres van uw browser dat voor Google Analytics wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen en om de beheerder van de website diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google. De persoonsgegevens worden onder het EU-VS-privacyschild op grond van het besluit inzake adequaatheid van de Europese Commissie gedeeld in de Verenigde Staten (artikel 45 van de AVG).

De gegevens die wij sturen en die aan cookies, gebruikersidentificatoren (zoals gebruikers-ID) of reclame-ID's zijn gekoppeld, worden na 14 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is afgelopen, verloopt automatisch één keer per maand. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de.

U kunt het opslaan van cookies via uw browserinstellingen uitschakelen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de gegevens over uw gebruik op de website (inclusief uw IP-adres) die met het cookie worden verzameld en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en installeren. Opt-outcookies voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld. Om te voorkomen dat er met Universal Analytics via verschillende apparaten gegevens worden verzameld, moet u deze opt-outstap uitvoeren op alle systemen die u gebruikt. Als u hier klikt, wordt het opt-outcookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.

3.4.4. Google AdWords en conversietracking

Als u hebt aangegeven toestemming te geven, werkt deze website met het online marketingprogramma ‘Google AdWords’ en daarmee met conversietracking. Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst als een gebruiker op een Google-advertentie klikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden achtergelaten. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie nog geldig is, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid. Iedere Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de website van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met conversiecookies wordt verzameld, is bedoeld om conversiestatistieken samen te stellen. Wij krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op onze advertentie heeft geklikt en naar een pagina is geleid die van een tag voor conversietracking is voorzien. We ontvangen echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google AdWords en conversietracking is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Gegevens die in het kader van Google AdWords worden verzameld, worden na uiterlijk 18 maanden weer verwijderd of geanonimiseerd.

Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik hiervan door het cookie van Google voor conversietracking te deactiveren via de instellingen van uw browser of via de pagina https://adssettings.google.com. Ze worden dan niet in de statistieken over conversietracking opgenomen.

Op de volgende website vindt u meer informatie over de privacybepalingen van Google: http://www.google.de/policies/privacy/.

3.4.5. Dynamische remarketing van Google

Als u hebt aangegeven toestemming te geven, gebruiken we op de website de remarketingfunctie van Google Limited (‘Google’). Dankzij deze functie kan de aanbieder bezoekers van de website doelgericht met reclame benaderen door aan bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te tonen wanneer zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Om het websitegebruik te analyseren, wat de grondslag vormt voor het tonen van op interesses gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een getal op in de browser van de bezoeker van de website. Via dit getal worden het bezoek aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website verzameld. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoeker van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die waarschijnlijk inhaken op producten en informatie die u eerder hebt bekeken.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door via de volgende link een invoegtoepassing te downloaden en installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cookies door derden deactiveren. Ga daarvoor naar de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative, http://www.networkadvertising.org/choices/. Daar leest u hoe u zich kunt afmelden. Meer informatie over remarketing via Google en de privacyverklaring van Google vindt u hier: www.google.com/privacy/ads/.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Gegevens die in het kader van dynamische remarketing van Google worden verzameld, worden na uiterlijk 18 maanden weer verwijderd of geanonimiseerd.

3.4.6. Microsoft Advertising

Als u hebt aangegeven toestemming te geven, werkt onze website met de remarketingtechnologie ‘Microsoft Advertising’ van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Daarbij plaatst Microsoft een cookie op uw computer (een zogeheten ‘conversiecookie’) als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft en Microsoft Advertising-klanten kunnen zo herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en dat u daardoor op onze website bent beland. Op die manier kunnen Microsoft en andere Microsoft Advertising-klanten u opnieuw doelgerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties op hun pagina’s tonen. De informatie die met conversiecookies wordt verzameld, is bedoeld om conversiestatistieken samen te stellen. Wij krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op een Microsoft Bing-advertentie heeft geklikt en zo op onze website is beland. Daarnaast worden er nog meer anonieme gegevens verzameld, zoals hoe vaak pagina’s zijn bezocht en hoelang gebruikers op de website hebben doorgebracht. We ontvangen geen informatie aan de hand waarvan gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt aangeven dat u geen op interesses gebaseerde reclame van Microsoft te zien wilt krijgen door naar de opt-out-pagina van Microsoft te gaan: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en de cookies die Microsoft gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Microsoft Advertising is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

3.4.7. Econda

Als u hebt aangegeven toestemming te geven, verzamelt en bewaart Econda GmbH geanonimiseerde gegevens voor de juiste vormgeving en optimalisering van deze website door middel van oplossingen en technologieën. Op basis van deze gegevens worden vervolgens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt waardoor internetbrowsers kunnen worden herkend. Gebruikersprofielen worden echter zonder afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. IP-adressen in het bijzonder worden meteen nadat ze zijn verzameld onherkenbaar gemaakt, waardoor ze niet aan gebruikersprofielen kunnen worden gekoppeld.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Econda is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Meer informatie, zoals hoelang het cookie geldig is, vindt u in ons cookiebeleid.

Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag. Volg hiervoor de deactiveringslink van Econda (http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html).

3.4.7.b econda Analytics anonieme tracking

Om deze website naar behoefte vorm te geven en te optimaliseren, worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH (Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, www.econda.de) gepseudonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden er op basis van deze gegevens gebruikersprofielen met pseudoniemen aangemaakt. Gebruikersprofielen worden echter op geen enkel moment samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Het doel van deze gegevensverwerking is de analyse en optimalisering van onze online aanwezigheid.

De anonieme modus verzamelt uitsluitend gegevens op basis van de actuele sessie. In dit verband worden geen gegevens opgeslagen die aan een persoon kunnen worden gerelateerd (geen opslag van IP-adres, klantnummer of bestelnummers). Er worden geen cookies gebruikt. U wordt bij volgende bezoeken niet herkend en er kan geen profiel worden gevormd.

De volgende gegevens worden in het kader van de anonieme tracking verwerkt:

 1. Informatie over het gebruikte apparaattype
 2. Informatie over het gebruikte besturingssysteem
 3. Informatie over de gebruikte browser
 4. Informatie over de bekeken pagina's tijdens het bezoek aan de website
 5. Geanonimiseerde informatie over het bestelproces
 6. Geanonimiseerde informatie over de toegangsgegevens

De geanonimiseerde tracking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om met inachtneming van de privésfeer van onze bezoekers een reikwijdtemeting door te voeren om onze online aanwezigheid voortdurend te optimaliseren.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt bezwaar maken tegen de anonieme tracking-modus. Daarna worden uw acties op onze website niet langer geregistreerd. Houd er a.u.b. rekening mee dat u telkens wanneer u de site bezoekt opnieuw bezwaar moet maken.

Wilt u bezwaar maken tegen de anonieme tracking-modus, klik dan hier:

BEZWAAR

Overeenkomst aangaande het in opdracht verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Wij hebben met econda een verwerkersovereenkomst afgesloten. Alle verzamelde gegevens worden strikt conform onze instructies door econda verwerkt.

Gegevens worden niet overgedragen aan derden of aan ontvangers in derde landen.

3.4.8. Exponea

Voor op interesses gebaseerde marketingdoeleinden, retargeting, de optimalisatie van ons online aanbod, de analyse van uw surfgedrag en automatische marketingcampagnes werkt deze website met de diensten van Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlijn (Duitsland).

Exponea gebruikt de volgende cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website: https://docs.exponea.com/docs/cookies-storage.

De gegevens die door deze cookies worden verzameld, bevatten de volgende informatie:

 • IP-adres
 • Inloggegevens
 • Ingestelde tijdzone
 • Besturingssysteem en -platform
 • Informatie over bezoeken, inclusief URL
 • Zoekwoorden
 • Informatie over wat u op onze website hebt gezocht of bekeken
 • Responstijd van de website
 • Downloadfouten
 • Hoelang bepaalde pagina’s zijn bezocht
 • Informatie over website-interactie (scrollen, klikken, mouse-overs) en de manier waarop de website is verlaten
 • Activiteiten van gebruikers
 • Surfen op websites

Exponea verwerkt verdere gegevens (voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres) uitsluitend als u op onze nieuwsbrief bent geabonneerd. In dat geval stellen we aan de hand van de verzamelde gegevens een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief aan uw interesses aan te passen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking door Exponea is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

De trackinggegevens die met Exponea worden verzameld, worden maximaal zes maanden bewaard. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.

U kunt zelf beslissen over de verzameling van gegevens. Klik hier om gegevensverzameling door Exponea volledig te weigeren: https://www.huis-en-comfort.nl/opt-out-exponea/.

Meer informatie over de diensten van Exponea vindt u op https://exponea.com/de/capabilities/.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Exponea vindt u op https://exponea.com/de/privacy-policy/.

3.4.9. Facebook Pixel en Facebook Conversions API

Wij gebruiken in ons onlineaanbod zowel de “Facebook Pixel” als de „Conversions API“. Deze diensten worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen. De doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Wij willen onze onlineadvertenties zo veel mogelijk aan personen tonen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Met behulp van de gebruikte technologieën kunnen wij onze onlineadvertenties zo veel mogelijk afstemmen op geïnteresseerden en het succes daarvan meten.

Meer informatie over de Facebook-pixel

De Facebook-pixel biedt ons de mogelijkheid om onze advertenties op Facebook alleen te tonen aan Facebook-gebruikers die onze website hebben bezocht en die speciale interesse in ons onlineaanbod hebben getoond. Ook vindt er een meting plaats waarmee we het succes van onze advertenties kunnen meten.

Gemeten wordt met name hoe vaak een advertentie wordt getoond en hoeveel Facebook-gebruikers op een van onze advertenties op Facebook klikken en worden doorgestuurd naar onze website. De Facebook-pixeltechnologie maakt daarbij ook gebruik van cookies die in de browser van bezoekers aan ons onlineaanbod worden opgeslagen.

Facebook zelf kan uw bezoek aan ons onlineaanbod registreren en conform het Facebook-privacybeleid voor eigen reclamedoeleinden gebruiken om u geïndividualiseerde advertenties te tonen, zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook. Wanneer u een Facebook-account hebt en daarbij bent aangemeld, wordt uw bezoek aan ons onlineaanbod in uw Facebook-account geregistreerd.

Voor ons zijn deze gegevens echter anoniem: wij zijn niet in staat de identiteit van individuele personen vast te stellen.

Meer informatie over de Facebook Conversions API

De Conversions API is een aanvulling op het tracken via de Facebook-pixel. Deze gegevensverwerking werkt echter ook onafhankelijk van de Facebook-pixel, bijvoorbeeld wanneer een bezoeker die heeft geblokkeerd. De Facebook Conversions API is een server-side trackingtechnologie, die wij op onze webserver hebben geïnstalleerd en die gegevens met behulp van een trackingcode verzamelt en verwerkt. De gegevens die worden verzameld van bezoekers aan ons onlineaanbod, worden verder verwerkt op onze webserver waarop de Conversions API is geïnstalleerd.

De verzamelde gegevens of verzamelde gebeurtenissen worden doorgestuurd naar de Facebook API op de servers van Facebook. Op de servers van Facebook worden de gegevens van de Facebook Conversions API en de gegevens van de Facebook-pixel samengevoegd.

Facebook zelf kan uw bezoek aan ons onlineaanbod registreren en conform het Facebook-privacybeleid voor eigen reclamedoeleinden gebruiken om u geïndividualiseerde advertenties te tonen, zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook. Wanneer u een Facebook-account hebt en daarbij bent aangemeld, wordt uw bezoek aan ons onlineaanbod in uw Facebook-account geregistreerd.

Voor ons zijn deze gegevens echter anoniem: wij zijn niet in staat de identiteit van individuele personen vast te stellen.

Het gebruik van de Conversions API heeft net als dat van de Facebook-pixel tot doel de gebruiker relevante en interessante advertenties te tonen en het succes daarvan te meten.

Meer informatie over de Conversions API vindt u op: https://nl-nl.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

Meer informatie en privacyinstellingen bij Facebook

In het privacycentrum van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/. U kunt bovendien de remarketing-functie „Aangepaste doelgroepen“ uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet hiervoor zijn aangemeld bij Facebook.

Wanneer u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Rechtsgrondslag en uitoefening van rechten van betrokkenen

Wij gebruiken de Facebook-pixel en Facebook Conversions API op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover met de hier beschreven tools persoonsgerelateerde gegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich daarbij uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook nadat de gegevens zijn doorgegeven valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.

De tekst van deze overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een wijze waarop de privacy gewaarborgd is. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van Facebook-producten. U kunt rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Wanneer u deze rechten bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

Bezwaar maken

Tegen het gebruik van Aangepaste doelgroepen kunt u onder https://www.huis-en-comfort.nl/facebook-opt-out/ of voor gebruikers met een Facebook-account hier bezwaar maken.

3.4.10. Criteo

Op onze website wordt door het gebruik van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Deutschland) door middel van cookies in gepseudonimiseerde vorm informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers verzameld die wij gebruiken voor marketingdoeleinden.

Dankzij de door Criteo verzamelde informatie kunnen wij gerichter advertenties voor onze website tonen, om gebruikers zo alleen advertenties te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses (remarketing).

Hiervoor wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Criteo actief is, een code van Criteo uitgevoerd, waardoor zogeheten remarketing-tags worden geplaatst. Remarketing-tags zijn onzichtbare grafische afbeeldingen of stukjes code, die ook wel webbakens worden genoemd.

Op het apparaat van de sitebezoeker wordt een individuele cookie geplaatst (ook kunnen met cookies vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In deze cookie wordt opgeslagen welke websites worden bezocht, welke inhoud de gebruiker interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt. Daarnaast wordt er technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere metadata (zie ook log-files) opgeslagen. Criteo kan deze informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen of marketingtools.

Wanneer een gebruiker vervolgens andere internetpagina's oproept, kunnen hem daar advertenties worden getoond, die op basis van de door Criteo opgeslagen gegevens op zijn behoeften zijn afgestemd.

De gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt. Persoonsgegevens, zoals naam of mailadres, worden niet verwerkt. IP-adressen worden afgekort en zo onherkenbaar gemaakt. De verwerking gebeurt d.m.v. een eenduidige, door Criteo gegenereerde ID (unique identifier).

Het gebruik van Criteo gebeurt op basis van art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover er in dezen om toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie en bezwaarmogelijkheden (opt-out) m.b.t. de registratie door Criteo vindt u in de privacybepalingen van Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.

3.4.11. Trustpilot-beoordelingen

We maken gebruik van de beoordelingsprocessen van de aanbieder Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Trustpilot biedt gebruikers de mogelijkheid onze dienstverlening te beoordelen. Gebruikers die van onze dienst gebruikmaken, wordt gevraagd of ze beoordelingsverzoeken willen ontvangen. Als een gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door op een selectievakje of een link te klikken), ontvangt hij of zij een beoordelingsverzoek met een link naar een beoordelingspagina. Om te controleren of de gebruiker daadwerkelijk van onze diensten gebruik heeft gemaakt, delen we de hiervoor benodigde gegevens met Trustpilot over de gebruiker en de gebruikte dienst (naam, e-mailadres en een referentienummer). Deze gegevens worden alleen gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker in het kader van het beoordelingsproces is de toestemming volgens artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Om een beoordeling te kunnen geven, dient de gebruiker een klantaccount bij Trustpilot aan te maken. In dit geval gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Trustpilot. Om de neutraliteit en objectiviteit van beoordelingen te waarborgen, hebben we geen directe invloed op de beoordelingen en kunnen we ze niet zelf verwijderen. Gebruikers dienen zich hiervoor tot Trustpilot te wenden.

Verder kunnen we op onze website de Trustpilot-widget insluiten. Een widget is een functie- en inhoudsonderdeel bij producten op onze website dat veranderende informatie weergeeft. De inhoud wordt daarbij bij producten op onze website weergegeven, maar komt van de servers van Trustpilot. Alleen zo kan namelijk de meest actuele beoordeling worden weergegeven. Daarvoor moet er een gegevensverbinding tot stand worden gebracht tussen de producten op onze website en Trustpilot. Trustpilot ontvangt bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief het IP-adres) die nodig zijn om de inhoud te kunnen leveren. Daarnaast ontvangt Trustpilot informatie over de producten die de gebruiker heeft bekeken. Deze informatie kan in een cookie worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan Trustpilot herkennen welke producten met een Trustpilot-beoordeling door de gebruiker worden bekeken. Deze informatie kan weer in een gebruikersprofiel worden opgeslagen en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek worden gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van gebruikers in het kader van het insluiten van de widget is onze gerechtvaardigd belang bij de informatie van onze gebruikers over de kwaliteit van onze diensten volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Als we de gebruiker toestemming vragen om diens gegevens te verwerken met behulp van een cookie, is de rechtsgrondslag de verwerking volgens artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Trustpilot, uw recht van bezwaar en andere rechten vindt u in de privacyverklaring van Trustpilot: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

3.4.12. Bazaarvoice en verzending van productbeoordelingsverzoeken

Voor productbeoordelingen gebruiken we de diensten van Bazaarvoice, Inc., 0901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, Verenigde Staten, dat hiertoe uw e-mailadres en informatie over de gekochte producten ontvangt.

Als klant ontvangt u na aankoop een beoordelingsmail. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat u bij de aankoop hebt opgegeven. De rechtsgrondslag voor de verzending van het beoordelingsverzoek is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Bazaarvoice gebruikt de volgende cookies: https://knowledge.bazaarvoice.com/wp-content/.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Bazaarvoice vindt u in het privacybeleid op www.bazaarvoice.com/de/legal/privacy-policy/.

Bazaarvoice werkt met een ‘afmeldingscookie’ als u aangeeft dat u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld. Het afmeldingscookie vindt u onder ‘Opting Out of Data Use by Bazaarvoice’ in het privacybeleid.

Bazaarvoice slaat de gegevens binnen de EU op. Bazaarvoice is echter in de Verenigde Staten gevestigd en heeft toegang tot deze gegevens. Bazaarvoice is verplicht alle in de EU verzamelde persoonsgegevens te behandelen volgens de principes van de regeling voor gegevensbescherming EU-VS-privacyschild (artikel 45, lid 3 van de AVG). Meer informatie over het EU-VS-privacyschild vindt u op www.bfdi.bund.de/SharedDocs/ExterneLinks/Sachthemen/Art29DSK_Unternehmen_deutsch.pdf.

3.4.13. AWIN affiliate programma

Wij nemen deel aan het AWIN affiliate partnerprogramma. De exploitant van het affiliate netwerk is AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (hierna "AWIN").

Bij affiliate partnerprogramma's worden advertenties van een onderneming (Advertiser) op websites van andere ondernemingen in het affiliate partnernetwerk (Publisher) geplaatst. Wanneer u op een van deze affiliate reclames klikt, wordt u doorgestuurd naar de geadverteerde aanbieding. Mocht u vervolgens een bepaalde transactie (Conversion) doen, dan ontvangt de Publisher hiervoor een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen berekenen moet de exploitant van het partnernetwerk kunnen nagaan via welke advertentie u bij de desbetreffende aanbieding terecht bent gekomen en de vooraf bepaalde transactie hebt verricht. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device-fingerprinting of server-to-server tracking) gebruikt.

Server-to-server tracking
De server-to-server-tracking-technologie is een aanvulling op de browser-side tracking middels MasterTag. Server-side tracking functioneert onafhankelijk van browser-side tracking, bijvoorbeeld bij het gebruik van adblockers of andere privacyinstellingen van de gebruiker. Bij de server-side trackingtechnologie server-to-server tracking wordt een first-party-cookie gebruikt. De waarde hiervan wordt alleen uitgewisseld tussen ons en Awin, waarbij onze servers rechtstreeks communiceren met die van Awin. Awin krijgt alleen informatie over de publisher die de verkoop initieerde, niet over de individuele consument. Bij server-side tracking zijn de gegevens alleen beschikbaar voor ons en worden ze niet gedeeld met allerlei andere websites.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
AWIN en de Publisher zijn samen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het partnerprogramma. De verplichtingen die zij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst kunt u met vragen over gegevensbescherming bij beide verantwoordelijken terecht. De verantwoordelijke die het eerst wordt aangesproken, zal uw vraag beantwoorden. Iedere verantwoordelijke beheert zelfstandig persoonsgegevens conform art. 13, 14 en 26 AVG en neemt de nodige maatregelen om persoonsgerelateerde gegevens te beschermen en de overige AVG-voorschriften in zijn onderneming na te leven. De gezamenlijke verwerkingsovereenkomst is via de volgende link te vinden in de algemene voorwaarden van AWIN: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

Rechtsgrondslag voor de verwerking
Het bewaren en analyseren van de gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de correcte berekening van zijn affiliate vergoeding. Voor zover er in dezen om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN vindt u in de privacyverklaring van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches

3.4.14. Selfservice OMQ

Deze website werkt met de selfservicetool van de aanbieder OMQ (OMQ GmbH, Chausseestraße 22, 10115 Berlijn, Duitsland).

Deze dienst analyseert klantverzoeken die via het contactformulier worden ingediend en biedt ons de mogelijkheid terugkerende vragen automatisch te beantwoorden en oplossingen voor te stellen. De gegevens die via het contactformulier met OMQ worden gedeeld, worden voor de analyse door OMQ geanonimiseerd, zodat ze niet meer tot personen kunnen worden herleid.

De dienst OMQ werkt hiertoe met een cookie waardoor wij de kwaliteit van de voorgestelde oplossingen kunnen controleren. Er wordt dan namelijk bijgehouden of een voorgestelde oplossing is aangeklikt.

We werken met de dienst OMQ om klantenserviceprocessen automatisch en soepel te laten verlopen, op grond van een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

We werken met het OMQ-cookie ook op grond van ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Als de gebruiker ergens toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld voor het opslaan van cookies), verloopt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

We hebben met de aanbieder OMQ een verwerkersovereenkomst gesloten. Alle gegevens die we met OMQ delen, worden uitsluitend volgens onze instructies verwerkt. Meer informatie over gegevensbescherming bij OMQ vindt u op https://www.omq.de/unternehmen/datenschutz/ en https://www.omq.de/blog/dsgvo/.

3.4.15. Prudsys

Deze website maakt gebruik van de recommendation tool (aanbevelingen) Prudsys van de aanbieder GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz.

Deze tool wordt gebruikt om bezoekers aan onze website productaanbevelingen te tonen die op hen zijn afgestemd. De aanbevelingen worden getoond op basis van de winkelgeschiedenis, bekeken producten en productcategorieën of op basis van de ingevoerde gegevens bij het zoeken naar een product. Voor het verzamelen van deze gegevens gebruikt Prudsys cookies en mailadressen in gepseudonomiseerde vorm. De door Prudsys opgeslagen cookies worden uiterlijk na 90 dagen gewist.

Herleiding naar individuele personen is daarbij niet mogelijk. Het doel is het voor u eenvoudiger te maken om relevante producten te vinden en uw winkelervaring interessanter te maken.

Wij gebruiken deze gegevens om u persoonlijke productaanbevelingen te kunnen doen en zo uw winkelervaring te verbeteren.

De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de productpresentatie en het optimaliseren van de winkelervaring. Voor zover er in dezen om toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over de privacybescherming bij GK Artificial Intelligence for Retail AG vindt u op: https://www.gk-software.com/de/datenschutz.

3.4.16. informizely

Om meer te weten te komen over de behoeften en eisen van onze klanten en de bezoekers aan onze website, gebruiken wij op onze website de enquête-tool van Informizely. Deze dienst wordt aangeboden door informizely B.V., WG-plein 425, 1054 SH, Amsterdam.

Wij stellen met informizely enquêtes op, die wij op bepaalde touchpoints en momenten op onze website tonen. Ons doel is uw mening te vragen over specifieke onderwerpen gerelateerd aan uw bezoek aan onze website.

De tool biedt ons de mogelijkheid enquêtes te houden, om u op bepaalde touchpoints en op gerichte momenten specifiek om feedback te vragen. Informizely B.V. verwerkt de gegevens daarbij voor ons in het kader van een verwerkersovereenkomst.

Uiteraard kunt u zelf bepalen of u al dan niet wilt deelnemen aan een enquête.

Bij de met informizely gehouden enquêtes worden de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres (geanonimiseerd door deels cijfers weg te laten)
 • Informatie over het gebruikte apparaat (mobiel apparaat, desktop, enz.)
 • Informatie over het besturingssysteem
 • Informatie over de gebruikte browser
 • De vermoedelijke geografische locatie (op basis van het IP-adres)
 • Website waarvandaan de enquête werd opgeroepen
 • Eventueel bepaalde cookie-informatie (in dat geval verschijnt daarover een afzonderlijke melding)
 • Gebruikersgedrag, d.w.z. de gegevens die te maken hebben met het gebruik van een enquête door een bezoeker (bijvoorbeeld de frequentie waarmee de enquête werd getoond en of deze werd afgerond)
 • Antwoorden (open en gesloten) op de gestelde vragen in de enquête

Deze gegevens worden uiterlijk een jaar na afronden van de enquête verwijderd of geanonimiseerd.

Basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG) en ons gerechtvaardigde belang bij de enquête onder de bezoekers aan onze website met als doel het optimaliseren van onze aanbiedingen en diensten (art. 6 lid 1f AVG).

Met informizely hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Meer informatie over de privacybescherming vindt u op https://www.informizely.com/data-protection.

3.4.17. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee verkopers websitetags via één interface kunnen beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgerelateerde gegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

3.4.18.a Matomo Full Tracking

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die het mogelijk maken om gebruikers site-overstijgend te herkennen om zo gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device-fingerprinting). De informatie die Matomo over het gebruik van deze website verzamelt, wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt van tevoren geanonimiseerd.

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens over het gebruik van onze website door de websitebezoekers verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen wij o.a. vaststellen wanneer welke pagina werd opgeroepen en uit welke regio die oproepen afkomstig zijn.

Daarnaast verzamelen wij diverse logbestanden:

 • IP-adres (wordt geanonimiseerd)
 • Referrer
 • Gebruikte browsers en besturingssystemen
 • Datum en tijdstip

Ook kunnen wij meten of onze websitebezoekers bepaalde acties verrichten (bijv. kliks, aankopen en dergelijke).

Het gebruik van deze analysetool gebeurt op basis van art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover er in dezen om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a AVG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Matomo is een open source webanalysedienst, die op onze webserver wordt gehost.

Doelen van de gegevensverwerking

Deze lijst bevat de doelen waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt.

 • Analyse
 • Optimalisatie

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Device-fingerprinting

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die via of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Browserinformatie
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Apparaatinformatie
 • Aangeklikte of gedownloade bestanden
 • Geografische locatie
 • Aangeklikte links naar externe domeinen
 • Aantal bezoeken
 • Paginatitel
 • Referrer URL
 • Beeldschermresolutie
 • Tijdstip van het eerste bezoek van de gebruiker
 • Tijdstip van het vorige bezoek van de gebruiker
 • Tijdzone
 • Gebruikersgegevens
 • Useragent
 • Gebruikers-ID
 • Pagina-URL

Rechtsgrondslag

Hieronder wordt de vereiste rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens genoemd.

 • Art 6 lid 1a AVG

Plaats van verwerking

Europese Unie

Cookies en opgeslagen informatie

_pk_id
Wordt gebruikt om enkele gebruikersgegevens op te slaan, zoals de unieke ID van de bezoeker
Duur: 1 jaar, 1 maand
Type: cookie

_pk_ref
Wordt gebruikt om de attributie-informatie op te slaan: de referrer die oorspronkelijk is gebruikt om de website te bezoeken
Duur: 6 maanden
Type: cookie

_pk_ses
Wordt gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan voor het bezoek van de gebruiker
Duur: 30 minuten
Type: cookie

_pk_var
Wordt gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan voor het bezoek van de gebruiker
Duur: 30 minuten
Type: cookie

_pk_hsr
Wordt gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan voor het bezoek van de gebruiker
Duur: 30 minuten
Type: cookie

_pk_testcookie
Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de bezoeker cookies ondersteunt
Duur: Sessie
Type: cookie

mtm_consent
Wordt gebruikt om eraan te herinneren dat de toestemming door de gebruiker gegeven (of ingetrokken) is.
Duur: 30 jaar, 7 dagen
Type: cookie

mtm_cookie_consent
Wordt gebruikt om eraan te herinneren dat de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het opslaan en gebruiken van cookies.
Duur: 30 jaar, 7 dagen
Type: cookie

3.4.18.b Matomo (anonieme gebruiksanalyse)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Wij hebben Matomo zo geconfigureerd dat uw IP-adres alleen in verkorte vorm wordt geregistreerd. Dat betekent dat de gebruikersgegevens anoniem worden geanalyseerd en niet naar natuurlijke personen kunnen worden herleid. Onze Matomo-configuratie maakt geen gebruik van cookies.

Door het gebruik van de Matomo-software verzamelen en analyseren wij gegevens over het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen wij o.a. vaststellen wanneer welke pagina werd opgeroepen en uit welke regio die oproepen afkomstig zijn. Daarnaast verzamelen wij diverse logbestanden (bijv. referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties verrichten (bijv. kliks, aankopen en dergelijke).

De informatie die Matomo over het gebruik van deze website verzamelt, wordt opgeslagen op onze server. Er zijn geen derden bij betrokken.

Het gebruik van Matomo voor de anonieme analyse gebeurt op basis van art. 6 lid 1f AVG. Wij hebben ons gerechtvaardigde belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag voor het optimaliseren van ons webaanbod afgewogen tegen het belang van onze websitebezoekers en zijn tot de slotsom gekomen dat de belangen van onze gebruikers niet in relevante mate worden geschaad.

Wanneer u zich wilt afmelden voor de anonieme analyse door Matomo, kunt u dat hier doen

3.5. Contact

U kunt per e-mail, telefonisch en per post contact met ons opnemen. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens die u ons hierbij vrijwillig ter beschikking stelt alleen om contact met u op te nemen en uw verzoek te verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG indien uw verzoek betrekking heeft op een (mogelijke) overeenkomst. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt erin uw verzoek snel en doelgericht te verwerken.

De gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek volledig is verwerkt.

3.6. Overige inhoud van gebruikers (reacties, productbeoordelingen in de webwinkel)

We bieden u als gebruiker op verschillende plekken de mogelijkheid eigen inhoud op onze website te plaatsen, zoals productbeoordelingen en reacties. In deze gevallen verwerken we de persoonsgegevens die u als gebruiker vrijwillig invoert bij een reactie of beoordeling. De inhoud mag u in principe onder een pseudoniem en/of uw voornaam en ingekorte achternaam plaatsen.

U dient wel een e-mailadres in te voeren, maar dit wordt niet openbaar gemaakt. Er is een mogelijkheid dat u via het opgegeven e-mailadres op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen omtrent uw bijdrage. Als u een beoordeling plaatst, moet u een nickname invoeren die samen met uw beoordeling wordt gepubliceerd.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking(en) is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Met de publicatie van uw bijdrage geeft u aan akkoord te gaan met deze privacyverklaring. U kunt deze toestemming uiteraard te allen tijde weer intrekken.

Daarnaast hebben we er een gerechtvaardigd belang bij onze klanten informatie beschikbaar te stellen over meningen en beoordelingen van andere klanten en zo onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

Verder gelden voor het plaatsen van eigen inhoud op onze website onze gebruiksvoorwaarden, die u hier kunt bekijken.

We verwerken uw gegevens met uw toestemming totdat u hiertegen bezwaar aantekent. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via info@huis-en-confort.nl. Een dergelijk bezwaar heeft geen invloed op andere gegevensverwerkingen.

3.7. Door de klant geïnitieerde meldingen over productbeschikbaarheid per e-mail

Voor geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn in onze webshop kunnen wij u per e-mail laten weten wanneer deze weer op voorraad zijn. Als u gebruik wilt maken van deze dienst, kunt u zich daarvoor aanmelden. Als u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een bevestiging en sturen wij u een e-mail over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. U hoeft hiervoor alleen uw e-mailadres door te geven. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig. Deze worden eventueel gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken.

Wanneer u hebt aangegeven een e-mail te willen ontvangen zodra artikelen weer beschikbaar zijn, slaan wij uw IP-adres op dat door uw internetprovider is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons voor deze dienst worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze webshop. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door een bericht te sturen aan eerdergenoemde verantwoordelijken. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze hiervoor opgestelde lijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verdergaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1 b (uitvoering van een overeenkomst) en f (behartiging gerechtvaardigde belangen) AVG.

3.8. Verwerkers

In het kader van de verwerking van uw gegevens werken we met verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een andere instelling die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking enkel uit voor de verantwoordelijke.

Als u bijvoorbeeld een product bij ons koopt, deelt u voor de verzending van een bestelbevestiging onder andere uw e-mailadres met ons.

Daarmee zijn wij verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Om vervolgens een bestelbevestiging te kunnen sturen, delen we uw e-mailadres met een dienstverlener. Deze dienstverlener regelt dan de verzending van de bestelbevestiging voor het product dat u hebt gekocht. Daarvoor verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres in opdracht van ons. Hier vindt u een lijst met de verwerkers waarmee wij samenwerken.

4. Ontvangers buiten de EU

De verwerking van gegevens vindt in principe plaats in Duitsland of landen binnen de Europese Unie. Als een verwerking in bepaalde gevallen in derde landen verloopt, gebeurt dit enkel als de adequaatheid van het niveau van gegevensbescherming in zo’n derde land door de Europese Commissie is vastgesteld volgens artikel 45 van de AVG, op grond van Europese modelcontractbepalingen of als er op een andere manier een adequaat beschermingsniveau is vastgesteld bij de gegevensontvanger.

5. De rechten van onze gebruikers

5.1. Overzicht

Onder de wettelijke voorwaarden hebt u de volgende rechten:

 • Het recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 4 van de AVG)

  U kunt gegeven toestemming te allen tijde en met toekomstige werking intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 • Het recht op inzage (artikel 15 van de AVG)

  U kunt inzage vragen in de volgende informatie:

  • Welke persoonsgegevens we van u verwerken
  • De verwerkingsdoeleinden
  • De categorie van persoonsgegevens
  • De categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
  • De geplande bewaartermijn
  • De bron van de gegevens indien ze niet rechtstreeks bij u vandaan komen

 • Het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens (artikel 16 van de AVG)

 • Het recht op gegevenswissing (artikel 17 van de AVG)

  U hebt het recht om wissing van uw gegevens te vragen. Dit recht hebt u echter enkel als we niet verplicht zijn de gegevens te bewaren op grond van wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke rechten of plichten.

 • Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 van de AVG)

  Als u de juistheid van uw gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, als we als verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u overeenkomstig artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kunt u vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)

  U hebt het recht ons om de opgeslagen gegevens te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om een gegevensoverdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Hiervoor kunt u zich in principe wenden tot een toezichthoudende autoriteit in uw gewoonlijke verblijfplaats of werkplek of onze vestiging.

U kunt aanspraak maken op de eerder genoemde rechten via info@huis-en-confort.nl.

Als u via onze website producten of diensten van partners koopt, gelden de eerder genoemde rechten ook ten opzichte van onze partners. Als u bij onze partners aanspraak wilt maken op de eerder genoemde rechten, dient u zich rechtstreeks tot deze partners te wenden.

5.2. Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking volgens de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG op gronden die verband houden met u als persoon.

Dit algemene recht van bezwaar geldt alleen voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven op grond van artikel 6, lid 1, sub e) en f) van de AVG.

U kunt met werking voor de toekomst te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor marketingdoeleinden via info@huis-en-confort.nl of door een kort bericht te sturen naar Walz B.V., Randwycksingel 20 B 01, 6229EE Maastricht. Indien u bezwaar maakt, beperken wij het gebruik van uw gegevens voor verdere promotionele gegevensverwerking. In uitzonderlijke gevallen kan ook nog na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog reclamemateriaal aan u worden verzonden. Dat is technisch gezien te wijten aan de noodzakelijke aanlooptijd voor de selectie en betekent niet dat wij geen gevolg hebben gegeven aan uw bezwaar.

5.3. Recht op intrekking

Als onze gegevensverwerking berust op toestemming die u hebt gegeven, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming met toekomstige werking in te trekken. De toestemming bestaat vanaf dat moment niet meer. De intrekking geldt niet met terugwerkende kracht. Deze intrekking heeft dan ook geen gevolgen voor de gegevensverwerking die plaatsvond terwijl de toestemming nog van kracht was.

6. Sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbare profielen op sociale netwerken. Verderop vindt u welke sociale netwerken we precies gebruiken. Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunnen uw gedrag als gebruiker uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde socialemedia-onderdelen (zoals likeknoppen of advertenties) bezoekt. Als u onze profielen op sociale media bezoekt, worden er allerlei verwerkingsprocessen in gang gezet die met gegevensbescherming te maken hebben.

In het bijzonder

Als u met een socialemedia-account bent ingelogd en u een van onze profielen op sociale media bezoekt, kan de beheerder van de socialemediaportal dit bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij de socialemediaportal in kwestie. Deze gegevensverzameling verloopt in dit geval bijvoorbeeld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of via uw IP-adres.

Aan de hand van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van socialemediaportals gebruikersprofielen samenstellen waarin uw voorkeuren en interesses zijn vastgelegd. Op die manier kunt u op interesses gebaseerde reclame te zien krijgen, zowel binnen als buiten socialemediaportals. Als u een account bij een sociaal netwerk hebt, kan de op interesses gebaseerde reclame op alle apparaten worden getoond waarop u bent ingelogd of ingelogd bent geweest.

Houd er bovendien rekening mee dat wij geen zicht hebben op alle verwerkingsprocessen op socialemediaportals. Per aanbieder kunnen er eventueel andere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de beheerders van socialemediaportals. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de socialemediaportal in kwestie.

Rechtsgrondslag

Via sociale media willen we onszelf online zo zichtbaar mogelijk maken, onze gebruikers effectief van informatie voorzien en met gebruikers communiceren. Hierbij gaat het om een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. De analyseprocessen die de sociale netwerken uitvoeren, berusten mogelijk op andere rechtsgrondslagen dan die door de beheerders van sociale netwerk moeten worden aangegeven (zoals toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG).

Verantwoordelijken en het claimen van rechten

Als u een van onze profielen op sociale media bezoekt (bijvoorbeeld Facebook), zijn wij samen met de beheerder van het socialemediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die bij dit bezoek in gang worden gezet. U kunt in principe bij zowel ons als de beheerder van het socialemediaplatform in kwestie (bijvoorbeeld Facebook) uw rechten claimen (inzage, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten).

Houd er rekening mee dat we ondanks deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met beheerders van socialemediaportals niet volledig invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de socialemediaportals. Onze mogelijkheden hangen grotendeels af van het beleid van de aanbieder in kwestie.

Bewaartermijn

De gegevens die we rechtstreeks via onze profielen op sociale media verzamelen, worden van onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt, als u ons vraagt de gegevens te verwijderen of als u uw toestemming voor de opslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze handeling heeft geen invloed op dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen. We hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden bewaard. Neem voor meer informatie daarover rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (zie bijvoorbeeld hun privacyverklaring hieronder).

Sociale netwerken in het bijzonder

We hebben profielen op de volgende sociale netwerken

Facebook

De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens (Addendum Verantwoordelijke). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij en Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u via de volgende link bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google / Youtube

De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Twitter

De aanbieder is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Instagram

De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten.

Pinterest

De beheerder is Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten (‘Pinterest’).

Tumblr

De beheerder is Tumblr, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, Verenigde Staten (‘Tumblr’).

LinkedIn

De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

XING

De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

7. Informatie voor sollicitanten

Wilt u solliciteren bij Walz Leben & Wohnen GmbH, dan vragen we u de carrièreportal van onze partner Versandhaus Walz GmbH te gebruiken: http://karriere.walz.de/. In de carrièreportal vindt u open vacatures, meer informatie over solliciteren en informatie over gegevensbescherming in het sollicitatieproces.

8. Gegevensbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden overgedragen, gebruiken we het versleutelingsprotocol TLS 1.2 (als onderliggend versleutelingsproces gebruiken we RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Dit is een veilige, beproefde standaard die bijvoorbeeld ook bij onlinebankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan de extra s na http (dus https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slotjessymbool onder in de browser.

Daarnaast hanteren we passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die we bewaren te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd door technologische ontwikkelingen.

De veiligheid van uw gegevens is voor ons topprioriteit. Daarom willen we u nog een paar beveiligingstips meegeven.

8.1. Waarschuwing tegen vervalste e-mails (spoofing), spam en phishing

Bij deze vorm van fraude wordt helaas ook het merk Walz Leben & Wohnen GmbH als vermeende afzender misbruikt. U ontvangt daarbij vervalste e-mails die van ons lijken te komen. Omdat deze e-mails vaak dezelfde vormgeving hebben als die van Walz Leben & Wohnen GmbH, kan het lastig zijn om te herkennen dat het om een nepbericht gaat.

In dit soort e-mails wordt u om vertrouwelijke informatie gevraagd (zoals uw wachtwoord, klantgegevens of betalingsinformatie). De fraudeurs misbruiken daarbij de vertrouwenspositie tussen ons en onze klanten. Soms bevatten deze e-mails ook schadelijke software (zoals een virus of trojan) die automatisch op uw computer of smartphone wordt geïnstalleerd.

Deze e-mails komen niet van ons, ook al wordt onze naam als afzender gebruikt. We hebben helaas geen invloed op de verzending van deze valse e-mails en kunnen ze ook niet tegenhouden.

Hieraan herkent u dat een e-mail daadwerkelijk van ons komt:

 • We vragen u in e-mails nooit om persoonlijke informatie en vragen u nooit persoonsgegevens te bevestigen via een link.
 • U ontvangt alleen bestelbevestigingen en facturen voor bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst.
 • We sturen enkel in uitzonderlijke gevallen e-mails met een bijlage, bijvoorbeeld als u ons hierom uitdrukkelijk hebt gevraagd (zoals een gebruikshandeling).
 • We kijken onze e-mails altijd goed na. Bevat een e-mail spel- en grammaticafouten? Dan gaat het waarschijnlijk om fraude.

Zo gaat u op de juiste manier om met spam, phishing- en spoofingmails:

 • Verwijder verdachte e-mails meteen.
 • Geef nooit persoonlijke informatie weg.
 • Klik nooit op links of bijlagen in verdachte e-mails.
 • Hebt u onverhoeds toch op een link in zo’n e-mail geklikt, wijzig dan meteen het wachtwoord van uw klantaccount (onder ‘Mijn account’). Daarnaast raden we u aan een virusscan uit te voeren op uw computer.
 • Hebt u een e-mail ontvangen met ongewone of verdachte informatie over uw klantgegevens of bestelling? Meld u dan aan bij onze website en bekijk de bestellingen in uw account. Voer daarbij [Webseite-URL] handmatig in de adresbalk van de browser in. Klik in geen geval op de link in de e-mail, omdat die mogelijk naar een frauduleuze website leidt.

Hebt u nog vragen of twijfels? Bel dan onze klantenservice op 0115 - 64 07 77 of stuur een e-mail naar info@huis-en-confort.nl.

8.2. Aanvullende opmerkingen

Hacking, oftewel pogingen van onbevoegden om persoonsgegevens te achterhalen, zijn onderdeel van de digitale wereld van tegenwoordig. Dit is een probleem waarmee wij als bedrijf en u als particulier te maken hebben.

Om ons hiertegen te verweren, investeren we veel in de beveiliging en monitoring van onze systemen. Bij online aankopen op onze website worden er namelijk verschillende persoonsgegevens uitgewisseld die moeten worden beschermd.

U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen kwaadwillenden. We hebben daarvoor de volgende tips voor u op een rijtje gezet:

Hoe kan ik mijn account beveiligen?

Gebruik een veilig wachtwoord en deel dit met niemand. Het is de bedoeling dat alleen u uw wachtwoord kent. Gebruik voor iedere portal of aanbieder een ander wachtwoord. Controleer of u het wachtwoord dat u voor onze website hebt gekozen ook op andere websites gebruikt. Is dit het geval, dan raden we u met klem aan alle wachtwoorden meteen te wijzigen.

Noteert u uw wachtwoorden ergens, zorg er dan voor dat anderen er geen toegang toe hebben.

Hoe ziet een veilig wachtwoord eruit?

Een veilig wachtwoord:

 • is lang genoeg en bestaat uit meer dan een woord
 • is niet te simpel
 • bevat minstens 8 tekens
 • is alleen bij u bekend
 • is ondanks de complexiteit gemakkelijk te onthouden!

Kies een wachtwoord dat niet gemakkelijk kan worden geraden. Gebruik daarom niet uw eigen naam, namen van dierbaren of veelgebruikte woorden. Daarnaast is het een goed idee om grote en kleine letters, cijfers en symbolen te gebruiken.

Waar moet ik verder op letten?

Bezoekt u onze website op een openbare computer, zorg er dan voor dat u zich na het bezoek weer afmeldt.

Ontvangt u zonder concreet contact ongewenste e-mails waarin u om het wachtwoord van uw klantaccount of betalingsgegevens wordt gevraagd? Negeer deze e-mails dan en neem onmiddellijk contact met ons op. We gaan de kwestie dan onderzoeken.

9. Gegevensontvangers van Walz Leben & Wohnen

Onderneming Gevestigd in Dienst
Creditpass Duitsland Fraudebestrijding
CRIF GmbH Duitsland Fraudebestrijding
MMM Duitsland Klantenservicepartner
Sympatel Duitsland, Bosnië en Herzegovina Klantenservicepartner
a+s IntelliData GmbH Duitsland Databankdienst
Acxiom Deutschland GmbH Duitsland Databankdienst
AZ Direct GmbH Duitsland Databankdienst
Dastani Consulting GmbH Duitsland Databankdienst
Deutsche Post Direkt GmbH Duitsland Databankdienst
Dialoghaus Beratungsgesellschaft für Dialogkommunikation mbH Duitsland Databankdienst
Enterbrain Software AG Duitsland Databankdienst
GFS Fundraising Solutions GmbH Duitsland Databankdienst
ESW Software Warda KG (GmbH & Co.) Duitsland Databankdienst
CrossEngage GmbH Duitsland Databankdienst
Indima direct GmbH Duitsland Databankdienst
marketintelligence GmbH Duitsland Databankdienst
marketwing GmbH Duitsland Databankdienst
Mohn media Mohndruck GmbH Duitsland Databankdienst
Otto GmbH & Co KG Duitsland Databankdienst
pbdirekt Praun, Binder & Partner GmbH Duitsland Databankdienst
Schober Information Group Deutschland GmbH Duitsland Databankdienst
Service24Direkt GmbH Duitsland Databankdienst
stehli software dataworks GmbH Duitsland Databankdienst
Trebbau direct media GmbH Duitsland Databankdienst
Uniique Information Intelligence AG Duitsland Databankdienst
WG Datenmanagement GmbH Duitsland Databankdienst
SAZ Services GmbH Duitsland, Zwitserland Databankdienst
Innovairre SRL Italië Databankdienst
Alpenmedia GmbH Oostenrijk Databankdienst
joint systems Fundraising & IT-Services GmbH Oostenrijk Databankdienst
SAZ Services AG Zwitserland Databankdienst
Paragon Customer Communications GmbH Duitsland Lettershop
Atriga Duitsland Schuldenbeheer
Axactor GmbH Duitsland Incasso
EOS Duitsland Incasso
abex Direktwerbung GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
B & K Lettershop Kröger GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
Borek media GmbH Duitsland Lettershop
dataform dialogservices GmbH Duitsland Lettershop
Deutsche Post E-POST Solutions GmbH Duitsland Lettershop
dialog hoch zwei GmbH Duitsland Lettershop
Direct Center Knoll GmbH Duitsland Lettershop
Drescher Full-Service Versand GmbH Duitsland Lettershop
Evers & Evers GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
Horst Woitowicz EDV-Dienstleistungen PAWO-EDV Duitsland Lettershop
MAIL BOX Direkt-Marketing Service GmbH Duitsland Lettershop
Michael Schiffer Dialog GmbH Duitsland Lettershop
MMS Melter Mail Service GmbH Duitsland Lettershop
Mohn Media Mohndruck GmbH Duitsland Lettershop
Prinovis GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
Richard Ilg GmbH Duitsland Lettershop
S.A.M. GmbH Duitsland Lettershop
Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
Schorsch & CO Print + Mail Service GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
SDV Medien+Service GmbH Duitsland Lettershop
SDV Winter GmbH Duitsland Lettershop
Stark Druck GmbH + Co. KG Duitsland Lettershop
T+R Dialog Marketing GmbH Duitsland Lettershop
Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH & Co KG Duitsland Lettershop
TSB Tiefdruck Duitsland Lettershop
Vogel Druck und Medienservice Duitsland Lettershop
Vogel Druck und Medienservice GmbH Duitsland Lettershop
Jamm Print and Production Ltd. Engeland Lettershop
Perfect Mail sp. z. O. O. Polen Lettershop
KS-Europe s.r.o. Tsjechië Lettershop
Lebert-Noerpel GmbH & Co KG Duitsland Levering van goederen
DHL Duitsland Levering van pakketten
DPD Duitsland Levering van pakketten
GLS Duitsland Levering van pakketten
Hermes Duitsland Levering van pakketten
Südmail Duitsland Levering van pakketten en brieven
Deutsche Post AG Duitsland Postbezorging
Sovendus GmbH Duitsland Reclamepartner
Paypal Luxemburg Betalingsdienstaanbieder
Adyen Nederland Betalingsdienstaanbieder
Klarna Zweden Betalingsdienstaanbieder
AB Tasty Duitsland Webanalyse
Econda Duitsland Webanalyse
Google Analytics Ierland Webanalyse
Exponea Slowakije Webanalyse
Bing Ierland Reclamepartner
Facebook Ierland Reclamepartner
Google Ierland Reclamepartner
Surveymonkey Ierland ---
Trustpilot Denemarken ---
Bazaarvoice USA ---
Inxmail GmbH Duitsland ---
Pfaff Logistik GmbH Duitsland Extern magazijn
MCLS n.v. België Elektronische gegevensverwerking
DiProfiles BV Nederland Elektronische gegevensverwerking
EDM B.V. Nederland Elektronische gegevensverwerking
OutPost BV Nederland Elektronische gegevensverwerking
Junghans Wollversand GmbH & Co. KG Duitsland Lettershop
Vprint S.A. België Lettershop
HeiRa GmbH, Drucksachenverarbeitung Duitsland Lettershop
Atelier Goldener Schnitt B.V. Nederland Lettershop
Jetmail B.V Nederland Lettershop
Paragon Customer Communications GmbH België Lettershop
ENVINE B.V. Nederland Elektronische gegevensverwerking
Joos Connect N.V. (Group Joos) België Lettershop
Joos Print N.V. (Group Joos) Nederland Lettershop
Sauter Druck GmbH Duitsland Lettershop
t-u-y Duitsland Lettershop
Paraboost GmbH Duitsland Databankdienst
w3 GmbH Duitsland Lettershop
Prime Data AG Zwitserland Adres partner