Helaas, uw browser is verouderd. Gelieve uw browser te actualiseren om een correcte weergave te krijgen.

Hotline 0115-64 07 77

Koop op Rekening

Veilig winkelen (SSL)

ContactCatalogus aanvragenDirect uit de catalogus bestellen
Menu

U heeft nog geen artikel toegevoegd

Geen verzendkosten
Totaal  Incl. BTW.
0,00 €

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op bezoekers van onze website en degenen die daarop bestelling plaatsen: https://www.huis-en-comfort.nl.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Daarom heeft privacybescherming bij Walz B.V. een hoge prioriteit. Walz B.V. houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens strikt aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierna informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

1. Het verwerken van uw persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.1 Uitvoering van de overeenkomst met u overeenkomstig artikel 6.1 sub b AVG

Wij verwerken de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres) overeenkomstig artikel 6.1, sub b AVG voor de afhandeling van uw bestellingen, het aanmaken van uw klantaccount of voor het nemen van precontractuele maatregelen. Tevens verwerken wij uw gegevens voor het laten uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling ter uitvoering van de overeenkomst met u, indien u op rekening wenst te kopen bij ons. Zie ook hieronder onder het kopje 'kredietwaardigheidsbeoordeling'.

1.2 Gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6.1, sub f AVG

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of op grond van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6.1, sub f verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

  • Voor de afhandeling van uw bestellingen en voor marketingactiviteiten geven wij de noodzakelijke gegevens door aan onze daartoe gespecialiseerde dienstverleners (IT-, betalings- en logistieke dienstverleners, leveranciers, callcenters, pakketbezorgdiensten, incassobureaus en direct-mailbedrijven). Voor de uitvoering van administratiewerkzaamheden geven wij deze gegevens door aan Versandhaus Walz GmbH, dat onderdeel uitmaakt van ons concern. De dienstverleners mogen uw gegevens uitsluitend voor doorgifte bewaren en gebruiken. Voor zover er sprake is van de verwerking van uw persoonsgegevens in onze opdracht en volgens onze instructies, sluiten wij verwerkersovereenkomsten met deze dienstverleners met inachtneming van de voorschriften voor verwerkers overeenkomstig artikel 28 AVG.
  • Bij bestellingen met een kredietrisico gebruiken wij ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6.1 sub f AVG de gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag tot op heden, evenals waarschijnlijkheidswaarden op basis van wiskundig-statistische berekeningsmethoden, waarvoor onder andere uw adresgegevens worden gebruikt. Daartoe geven wij indien sprake is van een gerechtvaardigd belang of indien sprake is van gegeven toestemming tijdens de bestelprocedure de aanvraaggegevens (voor- en achternaam, geboortedatum en adresgegevens) ten behoeve van een kredietwaardigheidsbeoordeling door aan Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, D-76532 Baden-Baden en aan Experian Nederland BV, Kantoorgebouw ’t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag.
  • Uw adres- en bestelgegevens verwerken wij voor eigen marketingdoeleinden, markt- en opinieonderzoeken, winacties en voor promotie-acties van onze partnerondernemingen uit verschillende branches (liefdadigheidsorganisaties, financiële dienstverleners, enz.). In het kader daarvan maken wij gebruik van een berekeningsmethode (advertisement scoring) om gepersonaliseerde reclame te maken. Uiteraard kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden/scoring dan wel voor markt- en opinieonderzoeken door een kort bericht naar Walz B.V., Postbus 535, 4530 AM Terneuzen of een e-mail naar address@huis-en-comfort.nl te sturen.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen gebruikt voor communicatie in verband met de afhandeling van bestellingen (bestel- en verzendbevestiging, vragen, bericht over aflevering, afhandeling van klachten). Het gebruik van uw telefoonnummer en e-mailadres voor reclamedoeleinden (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) geschiedt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming, die u op elk moment kunt intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór het intrekken van deze toestemming heeft plaatsgevonden.
  • Voor de afhandeling van betalingen geven wij de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn door aan door ons gemachtigde betaaldienstverleners. De afhandeling van betalingen geschiedt door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Ter voorkoming en opsporing van fraude geven wij uw IP-adres door aan onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Uw IP-adres wordt daarbij door Adyen BV opgeslagen. Alle gegevens worden versleuteld tijdens de overdracht.

1.3 Wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6.1, sub c AVG

Wij verwerken sommige van uw persoonsgegevens ook voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals voor het vervullen van onze wettelijke bewaarplichten voor fiscale doeleinden.

2. Online Nieuwsbrief

Na aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt u regelmatig over actuele aanbiedingen, winacties, kortingsacties en partneraanbiedingen geïnformeerd. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief moet u 16 jaar of ouder zijn. Wij maken gebruik van het zogenoemde "double opt-in-systeem", dat wil zeggen dat wij onze nieuwsbrief pas toesturen als u in onze e-mail ter bevestiging een link aanklikt om deze dienst te activeren. De persoonsgegevens die bij aanmelding voor de nieuwsbrief met uw toestemming overeenkomstig artikel 6.1, sub a AVG worden verzameld, worden voor het versturen van nieuwsbrieven, het afhandelen van aanvragen uwerzijds en voor gerichte productaanbevelingen op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6.1, sub f AVG gebruikt. Voor statistische doeleinden analyseren wij in geanonimiseerde vorm welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Uw e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven, maar uitsluitend voor verzending van onze eigen nieuwsbrief gebruikt.
U kunt zich op elk moment weer voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief en daarmee uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en de verwerking van gegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór het intrekken van deze toestemming heeft plaatsgevonden.

3. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschermen de privacy van de gebruikers van onze website en de aangesloten systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen. Om een veilige overdracht van persoonsgegevens te garanderen, gebruiken wij encryptieprotocol TLS 1.2 (als onderliggende encryptiemethode wordt RSA-2048 voor de public key-infrastructuur gebruikt). Deze methode wordt overal op internet met succes toegepast. Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden daardoor versleuteld en zodoende veilig op internet overgedragen. U herkent aan een symbool (gesloten hangslot) in de adresbalk van uw browser dat u zich in een veilige omgeving bevindt.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (bijvoorbeeld uitvoering van een overeenkomst, garantie, reclamedoeleinden) en voor de naleving van wettelijke bewaarplichten overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub c AVG noodzakelijk zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar nadat de klantrelatie is beëindigd, tenzij wij een wettelijke bewaarplicht hebben zoals ter vervulling van ons boekhoudkundige of fiscale verplichtingen.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

De verwerking van de gegevens vindt in beginsel in Nederland of andere lidstaten van de Europese Unie plaats. In bepaalde gevallen vindt de verwerking plaats in landen buiten de Europese Unie (derde landen). Hiervan is alleen sprake wanneer de Europese Commissie overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het beschermingsniveau van het derde land niet adequaat is. Als er geen adequaatsheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie, dan zal deze verwerking plaatsvinden op grond van Europese standaardcontractbepalingen.

6. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Walz B.V., Postbus 535, 4530 AM Terneuzen, e-mailadres address@huis-en-comfort.nl, vertegenwoordigd door haar directeuren Stefan Weychert en Peter Timo Schäfer.

7. Kredietwaardigheidsbeoordeling

Indien u bij ons wenst te kopen op rekening, zullen we een kredietwaardigheidsbeoordeling laten doen op uw persoonsgegevens met betrekking tot uw betaalgedrag bij derden tot op heden. Daarbij zal er gebruik worden gemaakt van wegingsfactoren die door de door ons in te schakelen derden worden gehanteerd. Wij zullen hiertoe enkel uw adresgegevens ten behoeve van de kredietwaardigheidsbeoordeling doorgeven aan Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland, CRIFBÜRGEL GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland en aan Experian Nederland BV, Kantoorgebouw ’t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag, die elk als een verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens zullen verwerken overeenkomstig hun eigen scoringsmethodiek. Op basis van de uitkomst die uit de kredietwaardigheidsbeoordeling komt, besluiten wij van geval tot geval of u een product kan aankopen op rekening.

8. Uw rechten

Overeenkomstig de AVG heeft u het recht op kosteloze inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. Bovendien heeft u recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing ("right to be forgotten"), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, en het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u daarvoor contact op met Walz B.V., Postbus 535, 4530 AM Terneuzen of stuur een e-mail naar address@huis-en-comfort.nl.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@walz.de.
Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website worden gegevens in de vorm van cookies (kleine tekstbestanden) via uw browser opgeslagen, op uw computer bijvoorbeeld. Daarin wordt informatie over uw gebruik van de website opgeslagen (identificatiecode, datum van het bezoek, enz.). Door het gebruik van cookies verhogen wij het gebruiksgemak van ons online aanbod door middel van diverse servicefuncties (zoals het herkennen van vorige bezoeken) en daarmee kunnen wij het aanbod op onze website beter op uw interesses afstemmen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen en reeds opgeslagen cookies verwijderen, door in uw browser de betreffende instellingen te wijzigen. Bij de meeste browsers wordt in de help-functie uitgelegd hoe u deze instellingen kunt aanpassen. Als u cookies niet accepteert, kan dit de werking van onze website nadelig beïnvloeden. Wij adviseren daarom het toestaan van cookies ingeschakeld te laten.
Bovendien gebruiken wij cookies van derden voor retargeting- en remarketingtechnologieën om ons online aanbod te optimaliseren en voor gepersonaliseerde-marketingdoeleinden. Het opgeslagen surfgedrag wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gericht gepersonaliseerde productaanbevelingen in de vorm van banners en advertenties op websites van derden kunnen worden weergegeven. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon niet gekoppeld aan gegevens over de drager van het pseudoniem.
Uitgebreide informatie over hoe u dit op allerlei browsers kunt instellen, vindt u op de volgende websites: youronlinechoices , Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. Daar vindt u tevens informatie over hoe u cookies op uw computer kunt verwijderen, evenals algemene informatie over cookies.
Links maken naar
youronlinechoices
Network Advertising Initiative
Digital Advertising Alliance

9.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een online dienst van Google Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De Google-trackingcodes van deze websites maken gebruik van de functie "_anonymizeIp()". Daardoor wordt het IP-adres binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte slechts in verkorte vorm verwerkt om een directe koppeling naar personen uit te sluiten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van internet aan de exploitant van de website te leveren. Verwerking van uw gegevens vindt op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6.1, sub f AVG plaats. Het IP-adres dat vanaf uw browser door Google Analytics in verkorte vorm wordt doorgegeven, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browser aan te passen. Wij wijzen er daarbij echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u door middel van de volgende deactiveringslink van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) voorkomen dat de gegevens die door cookies worden verzameld, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google doorgegeven of door Google verwerkt worden.

9.2 Google AdWords en "Conversies bijhouden"

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en in verband daarmee ook van de functie "Conversies bijhouden". De cookie voor "Conversies bijhouden" wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google weergegeven advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor het identificeren van personen. Als een gebruiker bepaalde pagina's op deze website bezoekt, terwijl de cookie nog niet vervallen is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van klanten van AdWords worden getraceerd. De gegevens die door middel van de conversie-cookie worden verzameld, zijn bedoeld om conversiestatistieken voor AdWords-klanten te genereren die voor "Conversies bijhouden" gekozen hebben. Deze klanten krijgen informatie over het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie geklikt hebben en naar een pagina doorgestuurd zijn, waaraan een tag voor het bijhouden van conversies is toegevoegd. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u "Conversies bijhouden" wilt uitschakelen, kunt u dit eenvoudig instellen door de cookie voor het bijhouden van conversies via uw browserinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in conversiestatistieken opgenomen.
Op de volgende website vindt u nadere informatie over het privacybeleid van Google: http://www.google.de/policies/privacy/.

9.3 Google Dynamic Remarketing

De aanbieder maakt op de website gebruik van Remarketing van Google Inc. ("Google"). Met behulp van deze functie kan de aanbieder bezoekers van de website gericht met reclame benaderen, door voor de bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde en op de interesses afgestemde advertenties te tonen wanneer ze andere websites in het Google Display-netwerk bezoeken. Om het gebruik van websites te kunnen analyseren en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties te tonen, gebruikt Google zogeheten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met een reeks cijfers die Google via de browser van bezoekers van de website op bijvoorbeeld hun computer opslaat. Aan de hand van deze cijferreeks worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google-Display-netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met eerder geopende product- en informatiepagina's. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door op de volgende link te klikken en vervolgens de beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen, door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar beschreven stappen voor opt-out te volgen. Nadere informatie over Google Remarketing evenals het privacybeleid van Google vindt u op:
http://www.google.com/privacy/ads/.

9.4 AB Tasty

Om ons aanbod te optimaliseren, voeren wij tijdens uw bezoek aan onze website A/B-tests uit die met behulp van software van AB Tasty zijn opgesteld. Daarbij worden de gegevens van bezoeken aan onze website door middel van cookies in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Alleen bezoekers die bij een A/B-test uitkomen worden gevolgd, voor zover er een A/B-test geactiveerd is.
Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt:

  • het IP-adres wordt gebruikt om de geografische locatie van de bezoeker vast te stellen en om met deze locatie de configuratie snel aan de bezoeker van de website te leveren;
  • er wordt een willekeurige ID voor vergelijkingsdoeleinden gegenereerd;
  • bezochte pagina's en een index van de bezoeken worden in het lokale geheugen van de browser van de bezoeker opgeslagen;
  • het tijdstip van het bezoek en de betreffende test/variaties worden in een 1st party cookie opgeslagen, die na 13 maanden wordt verwijderd;
  • klant specifieke gebeurtenissen en triggers (click-tracking) worden in geanonimiseerde vorm voor verwerkingsdoeleinden opgeslagen.

9.5 Econda

Voor een op de vraag afgestemde weergave en optimalisering van deze website worden door oplossingen en technologieën van Econda GmbH geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en op basis van deze gegevens gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. Daartoe worden cookies gebruikt, die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. De gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Vooral IP-adressen worden onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor gebruikersprofielen niet aan IP-adressen toegewezen kunnen worden. Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag door te klikken op de deactiveringslink van Econda http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.

9.6 Microsoft Bing Ads

Onze website maakt gebruik van de remarketing-software "Bing Ads" van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Daarbij plaatst Microsoft een cookie op uw computer (conversie-cookie) wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Microsoft en klanten van Bing Ads kunnen op die manier zien dat een gebruiker op een advertentie geklikt heeft en vervolgens naar onze website is doorgestuurd. Op die manier kunt u door middel van gerichte productaanbevelingen en gepersonaliseerde reclame op de sites van Microsoft en andere klanten van Bing Ads opnieuw benaderd worden. Met de gegevens die met behulp van de conversie-cookie verzameld worden, kunnen conversiestatistieken worden gegenereerd. Wij krijgen informatie over het totale aantal gebruikers die op een Microsoft Bing-advertentie geklikt hebben en vervolgens naar onze website zijn doorgestuurd. Bovendien worden verdere anonieme gegevens (zoals het aantal keren dat een pagina geopend is en de duur van bezoeken aan websites) verzameld. Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.
U kunt het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van Microsoft uitschakelen via de betreffende opt-outpagina van Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Nadere informatie over het privacybeleid van Microsoft en over de cookies die door Micrososft worden gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

9.7 Exponea

Voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden, voor retargeting, voor het optimaliseren van onze website, het analyseren van uw surfgedrag en de automatisering van marketingcampagnes maakt deze website gebruik van de diensten van Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlijn.
Exponea gebruikt de volgende cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen: https://docs.exponea.com/docs/cookies-storage.
De door de cookies verzamelde gegevens bevatten de volgende informatie: IP-adres, inloggegevens, tijdzone-instelling, besturingssysteem en -platform, informatie over bezoeken incl. URL, zoektermen, informatie over wat u op onze site hebt opgezocht of bekeken, reactietijd van de website, downloadproblemen, duur van bezoeken aan bepaalde sites, informatie over de interactie van de website (bijv. scrollen, klikken en mouse-overs) en de voor het verlaten van de site gebruikte methoden, activiteiten van gebruikers, surfen op websites.
Andere gegevens (uw achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres) worden door Exponea alleen gebruikt wanneer u zich hebt aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief. In dit geval stellen wij met de verzamelde gegevens een gebruikersprofiel op om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen die is afgestemd op uw interesses.
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door Exponea is art. 6 par. 1 lid ab AVG.
U kunt zelf bepalen welke gegevens van u worden verzameld. Klik hier als u niet wilt dat Exponea gegevens van u opslaat: https://www.huis-en-comfort.nl/opt-out-exponea/
Meer informatie over de diensten van Exponea vindt u op https://exponea.com/de/capabilities/.
Meer informatie over de gegevensbescherming bij Exponea vindt u op https://exponea.com/de/privacy-policy/.
Voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden, voor retargeting, voor het optimaliseren van onze website, het analyseren van uw surfgedrag en de automatisering van marketingcampagnes worden de volgende cookies gebruikt:

Cookie Bewaartermijn Doel
exponea_etc__ 3 jaar Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert.
__exponea_time2__ 60 minuten Synchronisatie van de tijd (server en apparaat van de gebruiker)
__exponea_etc__[ABTestName] 3 jaar Naam van de betreffende A/B-test
__exponea_tracking_definition__ Einde van de sessie Verzamelt informatie over de gebruiker voor betere marketingcommunicatie.
__exponea_last_session_ping_timestamp__ Einde van de sessie van de gebruiker
__exponea_last_session_start_timestam Begin van de sessie van de gebruiker
__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show Geeft aan wanneer een bepaalde banner voor het laatst aan de gebruiker is getoond.
__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction Geeft de laatste interactie van een gebruiker met een banner aan.

10. Social plugins

Onze website maakt gebruik van social plugins van het social media netwerk Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
De plugins bevinden zich in de vorm van klikbare knoppen op onze productpagina's en zijn standaard gedeactiveerd. Als u op de betreffende knop klikt, wordt er een nieuw venster geopend met het verzoek zich bij de social media-aanbieder aan te melden. In dat geval wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Als u niet op de knop klikt of niet bij de social media-aanbieder ingelogd bent, wordt er ook geen cookie op uw computer geplaatst.
Als u een gebruiker van de social media-aanbieder bent, daar ingelogd bent en op de knop klikt, wordt deze informatie naar uw profiel bij de betreffende social media-aanbieder doorgestuurd. Als u met de plugins communiceert, bij Facebook bijvoorbeeld op de "Like"-knop klikt of een reactie plaatst, wordt de betreffende informatie direct door uw browser naar het sociale netwerk doorgestuurd en daar opgeslagen.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, over uw rechten en over aanpassingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van de onderstaande aanbieders:

11. Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam, postcode, land en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).
Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op https://www.sovendus.com/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

Deze website plaatst cookies op uw eindapparaat. Lees meer over cookies en de gegevens die via onze website worden verzameld in onze privacyverklaring. Hier vindt u ook informatie over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Wanneer u verdergaat of op 'Accepteren' klikt, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met onze privacyverklaring.